Sökning: "små barn och it"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden små barn och it.

 1. 1. Implementering av AKK för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning - en studie av habiliteringslogopeders erfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lybing; Louise Törngren; [2021-02-12]
  Nyckelord :flerfunktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; logoped; barn- och ungdomshabilitering; tematisk analys; profound intellectual and multiple disabilities; augmentative alternative communication AAC ; speech and language pathologist SLP ; child and youth habilitation; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech and language pathologist’s (SLPs) experiences when implementing augmentative and alternative communication (AAC) with children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities. Five SLPs participated in individual, semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars förväntningar inför och åsikter om AKKtiv KomIgång - en kurs om kommunikation och kommunikationsstöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Kjellberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :AKKtiv KomIgång; Föräldrautbildning; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Tidig Intervention; Kommunikation; AKKtiv ComAlong; Parental education; Augmentative and Alternative Communication; Early Intervention; Communication;

  Sammanfattning : The aim of the study was to increase knowledge about how AKKtiv ComAlong, a parent-focused communication intervention, works for different groups of parents and their children with communication difficulties. The aim was also to investigate what kind of expectations they had and how these were met, and how they perceived that family life and communication were affected. LÄS MER

 3. 3. Riskfylld lek : Barns möjligheter att utmana sig och ta risker på förskolans utegård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Martinsson; Elin Korpås; [2021]
  Nyckelord :riskfylld lek; förskola; utegård; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Riskfylld lek är en komplex fråga i dagens samhälle som handlar om balansgången mellan barnens säkerhet och den positiva utveckling som riskfylld lek ger. Studien handlar om riskfylld lek och hur det möjliggörs på förskolors utegårdar samt hur förskollärare resonerar kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Att förlora sin barndom och få hjälp att hitta den på nytt - en kvalitativ studie om psykodynamisk barnterapi efter trauma

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mahnaz Changolh; Camilla Liedberg Dannhusen; [2021]
  Nyckelord :trauma; anknytning; mentalisering; lek; psykodynamisk barnterapi; attachment; mentalization; play; psychodynamic childtherapy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att närma oss hur psykodynamiskt inriktade terapeuter som arbetar med barn med traumatiska erfarenheter, upplever sin kliniska verklighet och att få en inblick i på vilket sätt psykodynamisk barnterapi kan göra skillnad för dessa barn. Studien är uppbyggd på en kvalitativ grund och utgår från tolkande fenomenologisk anlays, IPA, (Interpretative Phenomenological Analysis). LÄS MER

 5. 5. Informed consent: the decision-making capacity of children in relation to gender-affirming treatment

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Massey; [2021]
  Nyckelord :informed consent; medical law; social law; child law; gender-affirming treatment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När High Court of Justice avkunnade dom i målet Bell v Tavistock konstaterade domstolen att barn under 16 års ålder som lider av könsdysfori högst troligen inte kan ge ett giltigt samtycke till pubertetsbromsande hormonbehandling eller könskonträr hormonbehandling. Världen fick då ta del av berättelsen om en ung flicka som genomgått identitetsbekräftande vård och sedan ångrat sitt beslut. LÄS MER