Sökning: "små barns lärande och utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden små barns lärande och utveckling.

 1. 1. Barngruppsstorlek i förskolan : Förändringsarbete i praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Eva-Marie Karlsson; Julia Piipponen; [2019]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; förskola; kvalité; statsbidrag; förändringsarbete; likvärdighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolverket (2018) bedriver sedan 2015 ett utvecklingsarbete som strävar, med hjälp av ett riktat statsbidrag, att öka utbildningens likvärdighet och stärka förutsättningar i förskolan för att kompensera för barns olikheter. Det ekonomiska stödet är avsett att minska antalet barn i barngrupper, där de yngsta barnen är prioriterade. LÄS MER

 2. 2. Är omsorg verkligen så viktig för små barns förmåga att lära?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Lindskog; [2019]
  Nyckelord :anknytning; förutsättningar; lek; lärande; omsorg; sociokulturell; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att undersöka ”Förskollärarnas syn på omsorg i förhållande till undervisning i förskolan”. Genom att undersöka detta område ville jag uppmärksamma omsorgens betydelse för de yngsta barnens möjligheter att införskaffa ny kunskap. LÄS MER

 3. 3. Stora barngrupper i förskolan : pedagogernas reflektioner i arbetet med att forma en god läromiljö i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mari Utter; [2018]
  Nyckelord :preschool; the quality of preschool; pedagogue s approach; large children s groups; safety; förskola; kvalitén i förskola; pedagogernas förhållningsätt; stora barngrupper; tryggheten;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att synliggöra hur pedagogerna formar en god läromiljö i stora barngrupper. Jag ville få en klarhet i hur pedagogerna förhåller sig till, och upplever arbetet med att tillgodose barns utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. Motorik i förskolan : En lustfylld upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sarah Holmberg Grisell; [2018]
  Nyckelord :Produktarbete; motorik; rörelsesaga; förskola;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om små barns grovmotoriska utveckling och hur man som pedagog kan stimulera en lustfylld upplevelse tillsammans med barnen. Syftet är att skapa en produktprototyp som tillför ett medvetet arbete med grovmotoriska rörelser i förskolan där pedagogen medverkar aktivt. LÄS MER

 5. 5. Bemötandet är A och O -man kan göra stor skillnad med små medel En kvalitativ studie om specialpedagogens arbete för att implementera betydelsen av pedagogens förhållningssätt för barns utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Batistic; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; förhållningssätt; förskola; pedagoger; reflektion; relation; relationellt perspektiv; specialpedagog; systemteori;

  Sammanfattning : Författare: Batistic, Sandra (2018). Titel: Bemötandet är A och O -man kan göra stor skillnad med små medel. En kvalitativ studie om specialpedagogens arbete för att implementera betydelsen av pedagogens förhållningssätt för barns utveckling i förskolan. LÄS MER