Sökning: "små fysiska butiker"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden små fysiska butiker.

 1. 1. Små företags användning av marknadsföringsstrategier och upplevt hot från e-handel : En kvalitativ studie av små detaljhandelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Pettersson; Matilda Sjögren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Små företags användning av marknadsföringsstrategier och upplevt hot från e-handel Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Frida Pettersson och Matilda Sjögren Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi  Datum: 2020 - juni    Syfte: Studien har undersökt hur små lokala butiker arbetar med marknadsföringsstrategier och hur butikerna påverkas av ökad e-handel. För att besvara studiens syfte har störst fokus varit att undersöka hur e-handel har påverkat detaljhandelsbranschen och vad butikerna använder för strategier för att hävda sig mot e-handel. LÄS MER

 2. 2. Fysiska klädbutikers kamp mot e-handel : En granskning av de små fysiska butikernas konkurrensmedel gentemot e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Milos Vrsajko; Maja Fridsén; [2020]
  Nyckelord :Competitive tools; E-commerce; Physical stores; Clothing store; Retail mix; Konkurrensmedel; Enskild butik; E-handel; Modebutik; Konkurrensmedelsmixen;

  Sammanfattning : E-handeln växer mer och mer för varje år och det har aldrig någonsin varit lättare att köpa produkterän vad det är idag. För fysiska butiker är det därför viktigt att använda sina konkurrensmedel,marknadsföringsstrategier och handelsmiljö på rätt sätt för att överleva på marknaden och för attöverleva konkurrensen från den växande e-handeln. LÄS MER

 3. 3. Butiksdöd eller butiksrenässans? : Hur skapar små fysiska modebutiker konkurrenskraft?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Eklöf; Alice Vadér; [2020]
  Nyckelord :Competitiveness; marketing strategies; pricing strategies; e-commerce; digitalization; small physical stores; restructuring; rural-and city-area; fashion industry.; Konkurrenskraft; marknadsföringsstrategier; prissättningsstrategier; ehandel; digitalisering; små fysiska butiker; strukturomställning; rural- och city-area; modebranschen.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen av sällanköpsvaruhandeln har bidragit till en strukturomställning där konkurrensen för fysiska butiker blivit allt hårdare. Brytpunkten för tillväxt inom modebranschen, som ingår i sällanköpsvaruhandeln, har skiftats från fysisk butik till e-handel och den snabbväxande e-handeln visar inga tecken på att avta, snarare tvärtom. LÄS MER

 4. 4. VARUMÄRKETS BETYDELSE I SÄLJKANALER : En kvalitativ studie om hur småföretag i modebranschen arbetar med brand image

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Ekman; Moa Törnlund; [2018]
  Nyckelord :brand image; små företag; varumärkes betydelse; säljkanaler;

  Sammanfattning : I takt med Internets och e-handelns utveckling har även handelns landskap förändrats. Tidigare har handeln dominerats av fysiska butiker. Nu har istället e-handeln vuxit fram i snabb takt och allt fler konsumenter föredrar att utföra sina inköp online. Speciellt modebranschen har gynnats av e-handeln. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska modebutikens strategi för en högre konkurrenskraft : En granskning av den fysiska butikens konkurrensmöjligheter gentemot e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Isaksson; Hanna Larsson; Filip Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Konkurrensmedelsmixen; Konkurrensmedel; Enskild butik; E-handel; Modebutik;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det enkelt för konsumenter att klicka hem nya varor över internet, det är viktigt för butiker att integrera fördelarna med en fysisk butik tillsammans med fördelarna med e-handel. Detaljhandeln genomgår en förändring där nya tekniker gör det möjligt att enklare nå ut till den globala marknaden och för de aktörer som erbjuder sina produkter genom flera kanaler blir det lättare att nå en mer lönsam försäljning. LÄS MER