Sökning: "små klädföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden små klädföretag.

 1. 1. "Idag behöver du vara hållbar för att vara konkurrenskraftig"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ebba Blomberg; William Axel Julius Knape; [2020]
  Nyckelord :hållbarhet; klädindustri; SME; konkurrens; konkurrenskraft; Social Sciences;

  Sammanfattning : Klädindustrin är en utav världens största och mest resurskrävande industrier, och den ger upphov till ett stort avtryck på både miljö och samhälle. Pressen på att agera hållbart ökar kraftigt, vilket ställer företagen inför stora utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesutveckling i nystartade klädföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fredrik Andersson; Rasmus Hvorslev Billeschou; [2016]
  Nyckelord :SMF; Varumärke; Varumärkesutveckling; Varumärkesutvecklande aktiviteter; Entreprenören; Nystartade klädvarumärken;

  Sammanfattning : I mikroföretag samt små- och medelstora företag (SMF) är varumärkesutveckling en avgörande faktor när det kommer till om företaget kommer att lyckas etablera sig på marknaden eller inte. Till skillnad från större organisationer måste SMF, på grund av deras begränsade resurser, tackla arbetet med varumärkesutveckling med ett betydligt större fokus och effektivitet. LÄS MER

 3. 3. An Investigation of Obstacles for Small Ghanaian Enterprises Relocating from Urban to Rural Areas : A Minor Field Study in Ghana

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anna Hellman; Elin Olofsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Up to date, an extensive amount of literature is available on urbanization related problems in West Africa. Urbanization in Ghana has led to a major development of urban cities but simultaneously caused economic depression in rural areas. LÄS MER

 4. 4. tricket att vara social : Små och medelstora klädföretags arbete med sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Paul Hanborg; [2013]
  Nyckelord :Sociala medier; Facebook; Instagram; Twitter; Kommunikation med kunden; omdirigering av kunden.;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur små och medelstora klädföretag med försäljning från fysiska butiker som kärnverksamhet kan arbeta med de sociala medierna för att få sin marknadsföring att nå ut till kunden på bästa möjliga sätt och se om det finns några mönster när det kommer till planeringen före, under och efter arbetet. Till detta syfte har jag arbetat mot tre frågor:  Hur når ett företag ut till kunden på bästa sätt på de sociala medierna?  Hur uppmärksammas företaget av kunden på bästa möjliga sätt?  Utvärderas resultatet av de aktiviteter som sker på de sociala medierna? Metod För att komma mer på djupet inom ämnet har jag valt att anta en kvalitativ forskningsmetod som kommit att anta en abduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Galgar – något att hänga upp sig på. En studie av galgens roll i ett klädföretags värdekedja

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Finsbäck; Karina Teder; [2012-10-04]
  Nyckelord :Supply Chain Management SCM ; pre-retail -aktiviteter; returhantering; galgar; klädföretag; hållbarhet;

  Sammanfattning : Klädbranschen har fått stor uppmärksamhet gällande hållbarhet och miljökostnader. Tidigare forskning har främst täckt frågor kring hållbara material och transporter samt arbetsförhållanden för dem som producerar kläderna, medan andra aktiviteter som ingår i ett klädföretagets värdekedja inte har fått så stor uppmärksamhet, trots att de också har en stor påverkan på miljö och kostnader. LÄS MER