Sökning: "små kunskapsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden små kunskapsföretag.

 1. 1. Humankapital i redovisnings- och revisionsbranschen : En kvalitativ studie av små företags arbete med kunskapsutveckling genom utbildning och lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emil Nilsson; Oscar Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Humankapital; kunskapsföretag; kunskap; utbildning och lärande.;

  Sammanfattning : Humankapital kan ses som kunskapsbaserade företags viktigaste resurs och det kan definieras som den kunskap och erfarenhet som personalen besitter. Denna studie fokuserar på begreppet kunskap och begränsar sig till att behandla små företag inom redovisnings- och revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet i små kunskapsföretag : en studie om ledarskapets betydelse för social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Danielsson; Karin Modéen; [2019]
  Nyckelord :Hållbart ledarskap; social hållbarhet; jämställdhet; små kunskapsföretag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för ledarskapets betydelse för social hållbarhet i form av jämställdhet i små kunskapsföretag.   Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod och har genomförts genom tio semistrukturerade intervjuer med ledare och medarbetare på tre små kunskapsföretag inom den företagsfrämjande sektorn. LÄS MER

 3. 3. Rätten till kundkontakter -- särskilt mot bakgrund av användandet av arbetsrelaterade nätverk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Otto Johansson Hansson; [2013-02-06]
  Nyckelord :Arbetsrätt;

  Sammanfattning : I Sverige och globalt ökar användandet av så kallade internetbaserade arbetsrelaterade nätverk. Nätverken är ett verktyg som underlättar att skapa nya och bibehålla gamla kontakter. LÄS MER

 4. 4. Delegering och ansvarsfördelning : En studie av vunna erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Bexander; Mikael Bladh; [2008]
  Nyckelord :Delegering; ansvar; ledarskap; motivation; kommunikation;

  Sammanfattning : Att avlasta chefen, så att denne får tid affärsutveckling, är viktigt för många småföretag som vill växa. Undersökningar visar på att det är just bristen på tid som hämmar småföretag från att växa. En lösning på detta problem för chefen att delegera och fördela ansvar till medarbetarna i företaget. LÄS MER

 5. 5. Hur värderas humankapitalet av externa bedömare?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Blomqvist; Andreas Björklund; [2007-06-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige har utvecklats via ett industrisamhälle till att mer och merbli ett tjänstesamhälle. Denna utveckling av tjänsteindustrin har lett till att personalenskompetens värdesätts allt högre.1 En typ av tjänsteföretag är kunskapsföretag. LÄS MER