Sökning: "små och stora organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden små och stora organisationer.

 1. 1. IT Risk Management vid användning av Open Source Software

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Moberg; Karl Axel Hellström; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Fenomenet Open Source Software har tagit sig från små slutna kretsar inom hackerkulturen till att förändra hela mjukvaruindustrin. Idag är det ett naturligt och ofta förekommande inslag i organisationers utvecklingsprocess. Dock finns det problem och risker med Open Source Software som skiljer sig från proprietär mjukvara. LÄS MER

 2. 2. Learning Mechanisms from Digital Innovation Projects : A Case Study of the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Håkon Haugsten Hansen; Niklas Loason; [2018]
  Nyckelord :Inter-project learning; Digitalisation; Innovation; Knowledge management strategy; Learning mechanisms; Construction industry; Project-based organisation; Intern projektinlärning; digitalisering; innovation; kunskapsstrategi; inlärningsmekanismer; byggindustri; projektbaserad organisation;

  Sammanfattning : Today, organisations in multiple industries are faced with challenges connected to digitalisation. The construction industry is one of the sectors in Sweden that are struggling most to digitalise, despite their efforts. LÄS MER

 3. 3. Informationssäkerhet i små och stora vårdorganisationer: en jämförelsestudie mellan två organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :David Hall; Markus Dahlman Ström; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet inom vården är inget nytt område utan har spelat en stor roll inom vården under en längre tid. Att patientuppgifter och journaler ska vara skyddade mot allmänheten är något varje person tar för givet. LÄS MER

 4. 4. Interoperabilitet: En väg till samordnade transporter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Niklas Larsson; Alexander Carlsson; Alexander Levin Brunell; [2017]
  Nyckelord :digitalization; information technology; interoperability; framework for interoperability; web application; markup language; communication protocol; digitalisering; informationsteknologi; interoperabilitet; interoperabilitetsramverk; webbapplikation; märkspråk; kommunikationsprotokoll;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling genomsyrar stora delar av samhället där informationsteknologi bidragit till tidigare otänkbara möjligheter och fördelar. I dagsläget har organisationer rationaliserat flertalet affärsprocesser där teknologin anses utgöra en fundamental utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Museet för glömska : berättelsen om ett nomadiserande konstmuseum i ett Actor-Network Theory-perspektiv.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Elin Selig; [2017]
  Nyckelord :Non-traditional museums; Actor Network Theory ANT ; Obligatory passage point; Distributed passage point; Obligatory non-passage point; Idea based museum.; Icke-traditionella museum; Actor Network Theory ANT ; Obligatorisk passagepunkt; Distribuerad passagepunkt; Obligatorisk icke-passagepunkt; Idébaserade museum.;

  Sammanfattning : Samtidskonsten innebär att en mängd nya sätt att organisera presentationen av konst på har uppstått. Museet för glömska är en mindre samtidskonsthall med starkt idébaserad grund som kan sägas vara allt från ett kulturprojekt till ett idébaserat museum. LÄS MER