Sökning: "små skolor"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden små skolor.

 1. 1. ”Engelskan måste steppa upp” : En kvalitativ studie om hur fritidsengelska integreras i lågstadiets engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Grufman; Lena Halléhn; [2019]
  Nyckelord :engelskundervisning; lågstadiet; fritidsengelska; motivation; Sverige;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att integreringen av fritidsengelska i skolans engelskundervisning har nämnts som ett sätt att höja elevers motivation i ämnet, handlar denna studie om huruvida ett antal svenska lågstadielärare faktiskt försöker att ta hänsyn till och bygga på elevers möten med engelska på fritiden, samt om de upplever att deras kompetens möjliggör detta. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 8 stycken 1-3-lärare från fyra olika skolor i Mellansverige. LÄS MER

 2. 2. Vilka interventioner kan förbättra läsförståelsen hos elever med ADHD? -En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; grundskolan; lässvårigheter; läsförståelse; interventioner; metoder; arbetssätt; strategier;

  Sammanfattning : Elever med diagnosen ADHD har samtidigt ofta andra svårigheter. En bristande läsförståelse är en sådan vanligt förekommande svårighet. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka vilka interventioner som kan stärka läsförståelsen hos dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Intensivläsning : En interventionsstudie med WIP-intensivprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sarah Kajén; Katarina Sturesson; [2018]
  Nyckelord :avkodning; explicit undervisning; fonologiskt grundarbete; interventionsstudie; intensivträning; motivation; upprepad läsning; WIP intensivprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur avkodning, stavning och motivation kan påverkas av 6 veckors träning med WIP intensivprogram. WIP är en multikomponent träning där tyngdpunkten ligger på kopplingen mellan fonem-grafem, läsflyt och läsförståelsestrategier. LÄS MER

 4. 4. Se, känn, hör

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hampus Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Kandidatarbete; skola; förskola; Solvalla; Solna;

  Sammanfattning : Allt förändras, och med det självklart även pedagogiken. På trettio år så har vi gått från en värld där det mesta av världens kunskap fanns lokaliserat hos ett bibliotek och i böcker, till ett där all information (och all desinformation) finns några knapptryck bort på internet. LÄS MER

 5. 5. Mellanstadielärares beskrivningar av sitt arbete med elever som har diagnosen ADHD En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; Tilda Luthman; [2018]
  Nyckelord :ADHD; exkludering; inkludering; likvärdighet; arbetssätt;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur lärare berättar att de arbetar med elever med diagnosen ADHD. Vi avser även undersöka hur lärarna resonerar kring sina arbetssätt samt hur synen på inkludering eller exkludering av elever kan förstås. Barn med ADHD ökar i antal. LÄS MER