Sökning: "små svenska modeföretag"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden små svenska modeföretag.

 1. 1. SVENSKA MODEFÖRETAGS RESONEMANG GÄLLANDE FÖRSÄLJNINGSKANALER I ETT MULTIKANALSAMHÄLLE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Fägerhag; Johanna Kronqvist; Malin Rödholm; [2016]
  Nyckelord :Försäljningskanaler; multikanalförsäljning; relationsmarknadsföring; köpupplevelse; modeföretag.;

  Sammanfattning : Många företag på Sveriges modemarknad idag erbjuder en variation av försäljningskanaler. Detta har inneburit att kunder blivit bortskämda med att kunna shoppa var, när och hur de vill, vilket i sin tur lett till att förväntningar på företag blivit högre. LÄS MER

 2. 2. Den svenska modeindustrins internationalisering : Fem branschspecifika företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Eklind; Gabriella Ljungstedt; [2013]
  Nyckelord :Internationalisering; små och medelstora företag; Uppsalamodellen; Born;

  Sammanfattning : Den svenska modeindustrin spås en ljus framtid och har trots 2000-taletslågkonjunktur nått nya exportrekord. Den tuffa inhemska konkurrensen har gjort attetablering på utländska marknader blivit avgörande för de svenska modeföretagen.Det finns dock endast begränsad kunskap om internationaliseringsprocessen för dennabransch. LÄS MER

 3. 3. Marknadsinformationens betydelse under internationalisering : Små- och medelstora företag med verksamhet i Frankrike

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Soumaya Ferchichi; Monia Belgacem; [2007]
  Nyckelord :Marknadsinformation; Internationalisering; Uppsala skolan; nätverk; svenska små- och medelstora företag; modebranschen; franska marknaden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avståndet mellan länder har försvunnit och världen har blivit mer homogen i och med globaliseringen. Många studier och praktiska exempel visar på att det fortfarande finns betydande skillnader i sättet att göra affärer, liksom i sättet att leda och organisera verksamhet i olika länder. LÄS MER

 4. 4. Svenska modeföretags internationaliseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Elin Larsson; Helena Ryk; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handel över landsgränserna har en lång tradition. Med allt mer konkurrens på hemmamarknaden och en pågående globalisering har internationalisering av svenska modeföretag blivit ett vanligt fenomen. Det är inte bara de stora modekedjorna som är på frammarsch, utan även mindre företag söker nya marknader för fortsatt överlevnad. LÄS MER

 5. 5. Fickor med hål

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Lipcsey; Gustav Lipcsey; Tomas Josefsson; Jenny Wahlström; Charlotta Simonsson; [2005]
  Nyckelord :mode; kommunikation; nyetablering; relationer; begränsade resurser; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Fickor med hål. Hur nyetablerade modeföretag med begränsade resurser ska kunna kommunicera sitt varumärke på marknaden. Seminariedatum: 050111 Ämne/kurs: Kandidatuppsats, FEK 582. Marknadskommunikation, 10p. LÄS MER