Sökning: "småbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet småbarn.

 1. 1. Anknytningens betydelse : småbarns anknytning till pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emelie Gunnarsson; Sofia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; anknytning; småbarn; förhållningssätt; trygghet;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är anknytning. Uppsatsen sätter fokus på anknytningens betydelse och har anknytningsteorin som teoretisk utgångspunkt. Syftet med studien är att öka kunskapen om hur pedagoger resonerar om små barns anknytning i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Swedish toddlers’ use of turn-final gaze in dyadic child-parent interaction

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Stina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Turn-taking; gaze; child-parent interaction; pragmatics; questions; Turtagning; blick; barn-förälder-interaktion; pragmatik; frågor;

  Sammanfattning : Turn-final gaze at the interlocutor has been suggested to fill different functions in conversation: being monitoring, regulatory or response-seeking. 16 Swedish toddlers use of turn-final gaze in dyadic interaction with their parents was investigated at the ages 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 and 3;0. LÄS MER

 3. 3. En relation mellan två personer : En studie om förskollärares arbete med små barns anknytning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Carlsson; Elisabeth Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; anknytningsmönster; anknytningsbeteende; trygghet; småbarn; förskollärare; inskolning; attachment.;

  Sammanfattning : Bakgrund: På förskolan befinner sig små barn en stor del av sin tid i tidig ålder då deras anknytningsmönster skapas. Således är denna tid viktig för deras anknytning. Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en större uppfattning om förskollärares erfarenheter av att arbeta med små barns anknytning i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Mäklare dygnet runt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Lorenz; Ida Larsson; [2018]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; stress; livsbalans; flexibelt arbete; provisionsbaserat lönesystem; socialt stöd;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur fastighetsmäklaren finner balans mellan arbete och privatliv. Syftet med arbetet är att utreda fastighetsmäklarens förhållande mellan arbete och privatliv, hur dem finner balans i vardagen och hur de går tillväga för att minska den upplevda stressen. LÄS MER

 5. 5. Trygghet? Det är att ta sig tid till att hålla dem nära.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carlos Gonzalez Burgos; Maria Nittmark; [2017]
  Nyckelord :Trygghet; stora barngrupper; anknytning; småbarn;

  Sammanfattning : I takt med att fler barn börjar förskolan i Sverige och att inte fler förskolor öppnas stiger antalet barn i barngrupperna på de förskolor som redan finns. Detta bidrar ofta till en miljö med för många barn per barngrupp sett till Skolverkets rekommendationer för hur många barn det bör vara per barngrupp och vuxen. LÄS MER