Sökning: "smådjur"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet smådjur.

 1. 1. Veterinärers och djursjukskötares kännedom om och inställning till FISS : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Zeinab Kassab; [2021]
  Nyckelord :feline injection site sarcoma; FISS; vaccinationsassocierat; injektionsassocierat; sarkom; tumör; katt;

  Sammanfattning : Feline injection site sarcomas (FISS), är injektionsassocierade sarkom som kan uppstå till följd av injektioner hos katt. Trots omfattande forskning är patogenesen för FISS fortfarande inte helt klarlagd. LÄS MER

 2. 2. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Gylesjö; Petra Holmberg; [2020]
  Nyckelord :akutvård; djuromvårdnad; djursjukskötare; smådjur; standardisering; triage; triageskalor; triagesystem; triageprotokoll;

  Sammanfattning : Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. LÄS MER

 3. 3. Kontrollerad postanestetisk uppvakning med ett justerbart tak : fysiologiska effekter av stress hos shetlandsponnyer under uppvakningsperioden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Nilson Hissa; Emelie Margareta Helena Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :häst; anestesi; uppvakning; assisterad uppvakning; assisterad resning; stress;

  Sammanfattning : Hästars uppvakning efter anestesi innebär många risker. Detta bidrar till att mortaliteten vid hästanestesi är mycket högre jämfört med mortaliteten vid anestesi av smådjur och människor. Hästars naturliga flyktbeteende gör ofta att de försöker resa sig innan narkosläkemedlen eliminerats. LÄS MER

 4. 4. Återanvändning av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erica Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :endotrakealtub; återanvändning; reprocessering; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Endotrakealtuber används frekvent inom djursjukvården för att upprätthålla fria luftvägar hos patienten. Detta kan krävas under anestesi då patienten kan få problem att ventilera sig själv på grund av andningsstillestånd orsakat av exempelvis anestetika. LÄS MER

 5. 5. Uppvak efter allmän anestesi på häst- bör man assistera eller inte?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :assisterade uppvak; hängmatta; hydropool; uppvaksrelaterade skador;

  Sammanfattning : Mortaliteten hos häst efter allmän anestesi är avsevärt mycket högre än för smådjur och människor. Detta gäller även om man räknar bort patienter med systemisk påverkan, till exempel kolik. LÄS MER