Sökning: "smådjur"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet smådjur.

 1. 1. Återanvändning av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erica Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :endotrakealtub; återanvändning; reprocessering; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Endotrakealtuber används frekvent inom djursjukvården för att upprätthålla fria luftvägar hos patienten. Detta kan krävas under anestesi då patienten kan få problem att ventilera sig själv på grund av andningsstillestånd orsakat av exempelvis anestetika. LÄS MER

 2. 2. Uppvak efter allmän anestesi på häst- bör man assistera eller inte?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :assisterade uppvak; hängmatta; hydropool; uppvaksrelaterade skador;

  Sammanfattning : Mortaliteten hos häst efter allmän anestesi är avsevärt mycket högre än för smådjur och människor. Detta gäller även om man räknar bort patienter med systemisk påverkan, till exempel kolik. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av perioperativ hypotermi hos häst på två kliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Karlsson; Fanny Palmér; [2019]
  Nyckelord :häst; termoreglering; hypotermi; anestesi; djursjukskötare; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Perioperativ hypotermi är ett tillstånd som kan uppstå vid anestesi och som kan or-saka allvarliga komplikationer, framför allt under den postoperativa perioden. Att monitorera patientens temperatur är därför en viktig del av djursjukskötarens arbete. LÄS MER

 4. 4. Boksamtal för barn i sorg : Skildringar av döden i Roy och Alla döda små djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jonna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Death; grief; grief processing; children’s grief; children’s literature; literary study; picture books; Gro Dahle; Svein Nyhus; Ulf Nilsson; Eva Eriksson.; Död; sorg; sorgebearbetning; barn i sorg; barnlitteratur; litteraturanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : Genom att jämföra två bilderböcker undersöker det här arbetet hur döden skildras i barnlitteratur. Den kvalitativa litteraturanalysen fokuserar på hur text och bild skildrar döden och huvudkaraktärens sorg, samt vilka budskap illustrationerna förmedlar. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus spp. i djursjukhusmiljö med fokus på smådjursklinik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Louice Ekesbo; [2018]
  Nyckelord :Stafylokocker; miljö; smådjur; meticillinresistens;

  Sammanfattning : Staphylococci are common and important bacteria within veterinary medicine. Two of the most important species are Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintermedius. LÄS MER