Sökning: "smådjur"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet smådjur.

 1. 1. En enkätstudie om laserterapi inom rehabilitering av djur : med fokus på sårläkning och osteoartrit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Avinder; Robin Lek; [2021]
  Nyckelord :laserterapi; osteoartrit; rehabilitering; smådjur; sårläkning;

  Sammanfattning : Laserterapi används alltmer vid rehabilitering av djur och vikten av att använda vetenskapligt evidensbaserade metoder för att öka patientsäkerheten är stor. Forskning inom laserterapin visar varierande resultat och utvärderingen av dessa försvåras då försöksmetoderna skiljer sig från varandra. LÄS MER

 2. 2. Veterinärers och djursjukskötares kännedom om och inställning till FISS : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Zeinab Kassab; [2021]
  Nyckelord :feline injection site sarcoma; FISS; vaccinationsassocierat; injektionsassocierat; sarkom; tumör; katt;

  Sammanfattning : Feline injection site sarcomas (FISS), är injektionsassocierade sarkom som kan uppstå till följd av injektioner hos katt. Trots omfattande forskning är patogenesen för FISS fortfarande inte helt klarlagd. LÄS MER

 3. 3. Rehabilitering inom djuromvårdnad : vad gör djursjukskötaren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lowa Åström; Linnea Lagergren; [2021]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; djursjukskötare; kunskap; lagstiftning; rehabilitering;

  Sammanfattning : Rehabilitering är ett relativt nytt område inom djursjukvården som har expanderat de senaste åren. På djurkliniker och djursjukhus arbetas det dagligen med rehabilitering där många professioner är inblandade, bland annat djursjukskötare. LÄS MER

 4. 4. Syrgasburar i djursjukvården : en jämförande studie av två syrgasburar med avseende på syrgaskoncentration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Johansson; Cora-Elena Samoila; [2021]
  Nyckelord :djuromvårdnad; dyspné; luftfuktighet; smådjur; syrgasterapi; temperatur;

  Sammanfattning : Syrgasterapi är en viktig behandling för att stabilisera patienter med andningssvårigheter eftersom låga nivåer av syre i blodet kan orsaka skada på inre organ. Syftet med denna studie var att jämföra två olika syrgasburar med avseende på syrgaskoncentration, temperatur och luftfuktighet. LÄS MER

 5. 5. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Gylesjö; Petra Holmberg; [2020]
  Nyckelord :akutvård; djuromvårdnad; djursjukskötare; smådjur; standardisering; triage; triageskalor; triagesystem; triageprotokoll;

  Sammanfattning : Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. LÄS MER