Sökning: "småföretag organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden småföretag organisation.

 1. 1. Luxuösa andetag : En kvalitativ studie om hur svenska mindfulness-företag arbetar med hållbarhet inom deras mindfulness-resor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Camilla Bergström; Fredrika Fagerberg; Frida Jansson; [2020]
  Nyckelord :Mindfulness; Mindfulness travles; Retreat; Sustainibility; Mindfulness; Mindfulness-resor; Retreat; Hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how small enterprises in Sweden work with sustainable tourism and sustainability within their mindfulness retreats. Mindfulness retreats are analyzed through the perspectives of economic, social and ecological sustainability. During the study a qualitative method was used. LÄS MER

 2. 2. Förändringsprocesser i småföretag : en fallstudie om småföretag som inför miljömärkningen Green Key

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Agnes Lindberg; Janice Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :förändringsprocess; småföretag; miljöarbete; drivkrafter; Green Key;

  Sammanfattning : Förändringar i organisationer sker kontinuerligt och de kan se väldigt olika ut. En förändring kan vara relevant när ett företag vill förbättra sitt miljöarbete. För att ett företag ska arbeta mer hållbart kan de införa en miljömärkning i sin verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer för affärssystemimplementationer i småföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elin Nyström; [2019]
  Nyckelord :Affärssystemimplementation; småföretag; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Företag runt om i världen implementerar affärssystem för att affärssystem kan underlätta integrering av affärsprocesser och hanteringen av information inom en organisation. För att lyckas med en affärssystemimplementation finns ett antal framgångsfaktorer som företag måste beakta. LÄS MER

 4. 4. Behovet av formell ekonomistyrning hos mikroföretag i tillväxt : En flerfallsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Hillström; Peter Larsson; [2016]
  Nyckelord :Micro-enterprise; small enterprise; small businesses; medium-sized enterprise; SME; management control; formal control; control systems; formal management control; performance management; strategy; organizational development; strategic business development; growth; growth phases.; Mikroföretag; småföretag; mindre företag; medelstora företag; ekonomistyrning; styrmedel; styrsystem; formell ekonomistyrning; modern verksamhetsstyrning; strategi; organisationsutveckling; strategisk affärsutveckling; tillväxt; tillväxtfas.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Mikro- och småföretag har fått en allt större betydelse för sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Sverige. 22.6 % av Sveriges företag klassificeras som mikroföretag och denna storleksklass har svårt att växa vidare. LÄS MER

 5. 5. Rivningsarbetarna och facket : Faktorer som påverkar fackligt medlemskap, engagemang och arbetares position

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :David Johnsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar rivningsarbetarna och deras inställning till sitt LO-förbund. Det övergripande frågeställningen är varför facket och det fackliga engagemanget är så svagt bland rivningsarbetarna trots att de tillhör byggnadssektorn, en bransch som historiskt kännetecknats av starka fackliga organisationer. LÄS MER