Sökning: "småföretagare"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet småföretagare.

 1. 1. Finansiering för tillväxt i småföretag : Småföretagens finansieringsbeslut och inställning till crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Nord; Ola Sjöbring; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den största andelen av företag i Sverige är småföretag, 2018 uppgick andelen till 99,4 procent. Enligt Företagarnas finansieringsrapport (2018) upplever 52 procent av småföretagen att det är svårt att finansiera företagets investeringar med externt kapital. LÄS MER

 2. 2. Implementering av internationell redovisningsstandard i små företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joanna Malmquist; Josefina Svensson; [2019]
  Nyckelord :Implementering; internationell redovisningsstandard; små företag; IFRS; IFRSSE; SME;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER

 3. 3. Småföretags användning av extern redovisning : En kvantitativ studie utifrån ägarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Johnsson; Robin Linnér; Emil Stockhem; [2019]
  Nyckelord :Owners; small businesses; external accounting; utility; use; complicated; Ägare; småföretag; extern redovisning; nytta; användning; komplicerad;

  Sammanfattning : Inledning: Det finns idag drygt 1,2 miljoner företag i Sverige och av de så består cirka 95 procent av så kallade småföretag med upp till tio anställda. Småföretag har ofta svårt att se användningen av all extern redovisning som produceras och det leder till att kostnaden för redovisningen blir större än nyttan. LÄS MER

 4. 4. Mitt hem är min borg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Marmander; [2019]
  Nyckelord :Husligt anställd; avtalsförhållande; arbetsmiljö; diskriminering; sexuella trakasserier; egenföretagare; arbetsmiljöansvar; hushållsarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In several of the EU member states, an increase in household employees is seen as a result of societal and demographic changes . Sweden has also seen an increased number of individuals in this trade. LÄS MER

 5. 5. Förväntningsgapet : En jämförelse mellan småföretagare och investerare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Olofsson; Johannes Jacobson; [2018]
  Nyckelord :Audit expectation gap; small businesses; investors; comparison; Förväntningsgapet; småföretagare; investerare; jämförelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Författare: Fredrik Olofsson och Johannes Jacobson Handledare: Karin Jonnergård Medbedömare: Ulf Larsson Olaison Titel: Förväntningsgapet - En jämförelse mellan småföretagare och investerare Bakgrund: Fenomenet förväntningsgapet gör sig påmint vid finansiella kriser och företagsskandaler vilket placerar revisorsyrket i hetluften. LÄS MER