Sökning: "småföretags finansiering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden småföretags finansiering.

 1. 1. Företags verktyg för finansiering : En flerfallstudie kring val av finansiering i svenska mikro- och småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Peter Skarlöv; Jacob Breidmer; Gustav Svensson; [2019]
  Nyckelord :Financing; pecking order theory; financing methods; business venture life-cycle; micro and small companies; Sweden; Finansiering; pecking order teorin; finansieringsmetoder; företagslivcykel; mikro- och småföretag; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Årligen sker uppstarter av nya företag men flera av dem läggs ned kort därefter. En faktor är svårigheterna till finansiering då externa finansiärer inte är benägna att ta risker och flera företag har dålig insikt om alternativen som finns när det kommer till val av finansiering. LÄS MER

 2. 2. Småföretags investeringsbeslut inom dagligvaruhandeln : En studie om hur småföretag inom dagligvaruhandeln investerar och hanterar risker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Bethiso; Hasan Dalbudak; [2019]
  Nyckelord :Investment; investment decision; investment process; risks; risk management; financing; net present value; contingency theory; prospect theory; pay-off-method; small business and the grocery trade; Investering; investeringsbeslut; investeringsprocess; risker; riskhantering; finansiering; net present value; kontigensteorin; prospektteorin; pay-off-metoden; småföretag och dagligvaruhandeln;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose is to create an understanding of the approaches that small business decision makers implement and what reasoning they use for investment projects. Furthermore, it should also provide an insight into how the companies' risk management that is associated with it goes to. LÄS MER

 3. 3. Stora beslut för små företag : Investeringsprocessen i småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tobias Lindeborg; Edin Mutilovic; Andreas Hedlund; [2014]
  Nyckelord :investeringsprocess; investeringsbeslut; småföretag; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Investeringar inom tillverkningsbranschen har en stor betydelse för tillväxttakten i  samhället. En stor andel av företagen är småföretag vilka representerar en femtedel av totala BNP och antalet arbetstagare i Sverige. LÄS MER

 4. 4. An Interpretation of the Financial Gap : Practical versus Analytical Reasoning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Anna Johansson; Marie Nolander; Petra Waldemar; [2009]
  Nyckelord :Financial Gap; small business finance; bank financing; relationship lend-ing; uncertainty; risk; Ethnomethodology; practical reasoning; analytical reasoning; decision-making; Finansiella Gapet; småföretags finansiering; bankfinansiering; relations-baserad utlåning; osäkerhet; risk; Etnometodologi; praktiskt resonemang; analytiskt resonemang; beslutsfattning;

  Sammanfattning : Abstract Background: Small businesses are vital for the welfare of a country. Yet, they have trou-ble obtaining external financing and these difficulties are gathered under the umbrella concept the “Financial Gap”. LÄS MER

 5. 5. Kreditgarantiföreningen : Behövs de i finansieringslösningen?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Stefan Thorslund; Per-Martin Strömberg; Eric Gustafsson; [2007]
  Nyckelord :Kreditgarantiföreningen;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att utreda vilken roll Sveriges kreditgarantiföreninghar vid finansiering av småföretag. Detta uppnås genom följande delsyften:1) Undersöka och analysera vad förändringarna i förmånsrättslagen ochBaselreglerna inneburit för Sveriges fyra största banker och ALMI vidkreditgivning till småföretag samt vilken roll KGF Sverige har försmåföretagen i Sverige. LÄS MER