Sökning: "småland"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade ordet småland.

 1. 1. Strategi2025 – Från triangel till rektangel : Var gör föreningarna för att behålla och rekrytera barn och ungdomar samt deras vetskap om Strategi 2025?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jovana Petrovic; Simon Andersson; [2020]
  Nyckelord :Idrottsorganisation; rekrytering; avhopp; Idrott för alla; Strategi 2025; kommunikation; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att få en större inblick i tennis -och fotbolls föreningarnas kännedom kring Strategi 2025 i Småland. Riksidrottsförbundets mål med hjälp av Strategi 2025 är att få idrottsrörelsen i Sverige att gå från triangel till rektangel, vilket i praktiken innebär att få barn och ungdomar till att idrotta så länge som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Skogsägarens roll i det småländska lokalsamhällets krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Gustav Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; Forest owner; Volunteer; Fire brigade; Emergency services; Cooperation; Skogsbrand; Skogsägare; Frivilliga; Brandvärn; Räddningstjänst; Samverkan;

  Sammanfattning : Räddningstjänsters behov av frivilliga värn för att bekämpa skogsbränder undersöktes och en enkät skickades ut till skogsägare i Småland för att undersöka deras vilja och förmåga att bidra till skogsbrandvärn. Räddningstjänsterna ansåg att de hade ett behov av värn vid sidan av sin ordinarie personal och beskrev förutom ett antal kriterier för att värnet skulle fungera bra också ett antal kompetenser samt maskiner som kunde komma till användning vid bekämpning av skogsbränder. LÄS MER

 3. 3. Permanence in architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Hjälmeby; [2020]
  Nyckelord :permanence; wood; Småland; school;

  Sammanfattning : How can we generate sustainable architecture in relation to permanence and aging? How can we bring knowledge about old existing buildings in the design process for new architecture? I think it is important to reflect on choice of material because of a buildings life span. Also to be aware of what frame of references are the start for the designprocess. LÄS MER

 4. 4. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensfördelar i sponsornätverk : En kvalitativ studie om hur nätverk bidrar till konkurrensfördelar för sponsorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Sundberg; Marielle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sponsring; Nätverkande; Affärsutveckling; Konkurrensfördelar;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen kring hur nätverkande bidrar till sponsorers skapande av konkurrensfördelar. Metod: Genom djupgående intervjuer med företag kopplade till två olika sponsornätverk, ämnar studien öka förståelsen kring hur nätverkande bidrar till sponsorers skapande av konkurrensfördelar. LÄS MER