Sökning: "småstater"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet småstater.

 1. 1. Småstater och taktiskt nyttjande av vilseledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Julia Rönnkvist; [2022]
  Nyckelord :vilseledning; småstater; luftoperationer; Barton Whaley; sexdagarskriget; Bekaadalen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Shaun Clarke och småstaten

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Brändewall; [2022]
  Nyckelord :Andra Karabakh-kriget; Bekaadalen 1982; Luftmakt; Shaun Clarke; SPOT-paradigm; Tvångsmakt;

  Sammanfattning : Luftmakt är i relation till andra tvångsmaktsmedel relativt nytt. Tvångsmedlet har använts under cirka 100 år för att påverka motståndarens beslutsfattande. Luftmakt anammades snabbt av resursstarka stormakter, som då också skapade grundförutsättningar för dess användande. LÄS MER

 3. 3. Småstater bland stormakter : En analys av Norges och Sveriges strategier för Arktis

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Alice Zander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De nordiska länderna spelar en viktig roll för den säkerhetspolitiska framtiden i Arktis, men deras storleksmässiga nackdelar gör att de inte kan trygga sin säkerhet i området på egen hand. Denna analys studerar skillnaderna mellan Norges och Sveriges Arktispolitik med utgångspunkt i Baldur Thorhallssons shelter theory. LÄS MER

 4. 4. Warden, Clarke och småstaten - luftmakt som genväg till segern

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Christoffer Regfeldt; [2022]
  Nyckelord :luftmakt; småstat; Shaun Clarke; John Warden; femringsmodellen; parallell attack; SPOT-paradigmet; Protective Edge; Israel; Hamas;

  Sammanfattning : John Warden är en inflytelserik luftmaktsteoretiker som låg bakom koalitionens luftkampanj mot Irak 1991. Han menar att luftmakt bör användas för att slå ut motståndarens motståndskraft genom att rikta anfall mot kritiska tyngdpunkter. LÄS MER

 5. 5. SVENSKA FÖRSVARS- OCH AVSKRÄCKNINGSSTRATEGIER – EN TROVÄRDIGHETSFRÅGA MED TYNGDPUNKTSFÖRSKJUTNINGAR

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Robin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Avskräckning; försvars- och avskräckningsstrategier; småstater; Sverige; trovärdighet;

  Sammanfattning : Begreppet trovärdighet är framträdande och återkommande i Sveriges säkerhetsstrategiska styrdokument, samt i teori och praktik inom försvars- och avskräckningsstrategier. Paradoxalt nog, relativt förekomst och betydelse, är trovärdighet ett outforskat begrepp där ingen tidigare forskning placerar trovärdighet i fokus. LÄS MER