Sökning: "smak"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade ordet smak.

 1. 1. Med smak av Öland : En studie om platsens betydelse vid utvecklingen av en kulinarisk destination

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Isabelle Lundgren; [2020]
  Nyckelord :culinary tourism; culinary tourists; cooperation; countryside; kulinarisk turism; kulinariska turister; samarbete; landsbygd;

  Sammanfattning : Att resa med anledningen av att i viss mån delta i upplevelser relaterade till mat betraktas som matturism, gastronomisk turism eller kulinarisk turism. Samtidigt som mat alltid har varit en viktig del i människors liv, går det nu att se att mat utgör en stor del av turisternas resebudget. LÄS MER

 2. 2. What does beef taste like? : a sensory study for development of beef terminology

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Sara Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Sensory; sensory marketing; beef; Strip Loin; cattle; meat; CATA;

  Sammanfattning : Today, there is no general terminology to describe the sensory properties of beef. Hence, the aim of this study was to develop a terminology to describe the sensory texture, flavour and appearance properties of beef. Attributes describing beef were chosen from earlier studies and a qualitative open discussion. LÄS MER

 3. 3. Att investera sig själv i omdömet : Litteratur, smak och identitet i Facebookgruppen ”Litteraturgäris”

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sarah Hedman-Dybeck; [2020]
  Nyckelord :Community; Facebook; Identity; Intersectional Feminism; Jürgen Habermas; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : This thesis intends to examine how taste, identity and community works in a Swedish Facebook group exclusive to women and people who define themselves as non-binary. The study is based on a material that stretches from 2019–01–01 to 2019–06–30. LÄS MER

 4. 4. MAN BLIR INTE HÅRDROCKARE, MAN FÖDS TILL DET - Femininitet och maskulinitet bland kvinnliga hårdrocksmusiker i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alf-Tore Tyft; [2019-11-08]
  Nyckelord :hårdrock; heavy metal; maskulinitet; femininitet; performativitet;

  Sammanfattning : Metod och material: Kvalitativa intervjuerHuvudresultat: Studiens primära resultat är att informanterna inte betraktar hårdrockensmaskulinitet som manligt. Det musikaliska uttrycket passar dem för att energin,kraften och laissez faire-traditionen som utmärker genren passar deras personligheteroch smak. LÄS MER

 5. 5. Hur ser man om något är fint eller fult? - Ett undersökande arbete om finkultur och fulkultur inom scenområdet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Roslund; [2019-10-08]
  Nyckelord :Finkultur; fulkultur; populärkultur; gestaltning; fint; fult; musikal; opera; buskis; folkligt; smak; fördomar; genrer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att undersöka begreppen finkultur och fulkultur eftersom jag har varit nyfiken på de begreppen under många år. Jag har tagit reda på vad begreppen betyder och vad de har för ursprung och sen intervjuat tre scenkonstnärer som arbetar brett inom sina respektive områden. LÄS MER