Sökning: "small firms"

Visar resultat 1 - 5 av 766 uppsatser innehållade orden small firms.

 1. 1. Technology start-ups in context : A case study investigating how contextual factors impact the performance of New Technology-BasedFirms (NTBFs) in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Agnes Hjalmarsson; Hilda Stifors; [2021]
  Nyckelord :New technology-based firms; firm performance; firm context; contextual factors; agglomeration; clusters; Nya teknik-baserade företag; företagsprestation; kontextuella faktorer; agglomeration; kluster;

  Sammanfattning : In recent decades, numerous prominent scholars have highlighted the fact that small and medium sized firms in general, and new technology-based firms in particular, represent an important source of innovation and economic growth. The success of new technology-based firms is further argued to be closely linked to innovation capacity and performance, which in turn depends on the context in which the company is located. LÄS MER

 2. 2. Do ESG risks influence M&A transactions? Evidence from the United States

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Daniel Worring Pozo; [2021]
  Nyckelord :ESG Risks; Mergers and Acquisitions; Deal Completion Likelihood; Deal Duration; Bid Premium;

  Sammanfattning : Using two large samples of US M&A transactions, this study assesses whether reputational ESG risks of targets and acquirors influence deal completion likelihood, deal duration and bid premium of the transaction. Higher reputational ESG risks of the acquiror are connected to a longer deal duration if the transaction includes a large target or does not involve a tender offer, as well as to a decreased deal completion likelihood for non-competitive and non-tender transactions. LÄS MER

 3. 3. "Buy low, sell high, that's my motto." - An event study examining the Post Earnings Announcement Drift on the Swedish market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hannes Wiklund; [2021]
  Nyckelord :PEAD; Sweden; Finance; Event Study; Market Anomaly; Business and Economics;

  Sammanfattning : The post earnings announcement drift (PEAD) is a well studied market anomaly. However, few academic papers have focused their attention on Swedish market. Therefore, this paper evaluates if the PEAD can be observed on the Swedish market between the first quarter of 2006 and the last quarter of 2019. LÄS MER

 4. 4. Innovationsintermediärer: En one-stop-shop för allt vad små och medelstora företag efterfrågar vid samarbetsprojekt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Nylén; Adam Nyström; [2021]
  Nyckelord :Innovation intermediary; small and medium-sized enterprises; collaborative projects; value creation; attractive attributes; roadmap; Innovationsintermediär; små och medelstora företag; samarbetsprojekt; värdeskapande; attraktiva attribut; processbeskrivning;

  Sammanfattning : Syfte – Denna studie syftar till att bidra med en ökad förstaåelse om vad små och medelstora företag (SMF:s) efterfrågar och på vilket sätt som innovationsintermediärer kan få SMF:s att vilja delta i samarbetsprojekt. Metod – Vi genomförde en kvalitativ enskild fallstudie vid en innovationsintermediär och primärdata insamlades genom 39 intervjuer, fördelat på fyra olika typer av informantgrupper: (1) anställda vid innovationsintermediären, (2) SMF:s, (3) stora företag, och (4) övriga aktörer (t. LÄS MER

 5. 5. Financial Characteristics of Firms With High ESG Scores

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Frans Englich; Oscar Gedda; [2020-07-07]
  Nyckelord :CSR; ESG; CFP; CSP; sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER