Sökning: "small- and medium-sized enterprises"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden small- and medium-sized enterprises.

 1. 1. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Nyckelord :SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. Dynamic capabilities in sustainable supply chain management : a multiple case study of small and medium-sized enterprises in the apparel sector

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Norberg; [2019]
  Nyckelord :dynamic capabilities; sustainable supply chain management; apparel sector; SME;

  Sammanfattning : This study provides a better understanding of how Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the apparel sector, manage their suppliers and what dynamic capabilities that might be of importance. The topic can be empirically relevant for policy makers and managers in the private and public sector in order to understand how companies manage their supply chain in a changing business environment in general and develop insights for SMEs’ Sustainable Supply Chain Management (SSCM) practices and dynamic capabilities in the apparel sector in particular. LÄS MER

 3. 3. A customer-centric evaluation of a smart manufacturing concept : Development of a continuous improvement strategy for improving the productivity of a small and medium-sized enterprises

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Laufey Benediktsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Smart manufacturing; customer value; key performance indicator; data analysis; continuous improvement; Smart tillverkning; kundvärde; nyckeltal; dataanalys; ständig förbättring;

  Sammanfattning : Nytt AB is a startup focusing on simplifying the concept of smart manufacturing to small and medium-sized companies providing an add-on machine monitoring solution for data analyzing. The product is currently under development with the final product soon to be launched. In the next phase of Nytt AB, a marketing plan has to be strategized. LÄS MER

 4. 4. Assessing partnerships to reach customers in water-stressed regions

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ángela Cristina Monroy García; Skrollan Madita Schwarz; [2019]
  Nyckelord :Partnerships; strategic alliances; joint ventures; co-opetition; buyer-supplier; Business model; challenges; assets; activities; water-stressed regions; SME; start-ups; Partnerskap; strategiska allianser; samriskföretag; samverkan; köpare-leverantör; affärsmodell; utmaningar; tillgångar; aktiviteter; vattenstressade regioner; små och medelstora företag; startups.;

  Sammanfattning : Water has been classified as an increasingly stress resource, according to the last World Water Development Report. Concerns about clean drinking water and water sanitation are also focal points of the Sustainable Development Goals (SDGs). LÄS MER

 5. 5. Affärssystem – Utmaningar och framgångsfaktorer för en framgångsrik implementeringsprocess : En multipel fallstudie för små- till medelstora företag verksamma i naturstensbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andrea Hildebertsson; Kajsa Ericsson; [2019]
  Nyckelord :SME; ERP-System; Implementation; Success factors; Challenges Natural Stone Industry; SMF; Affärssystem; Implementering; Framgångsfaktorer; Utmaningar Naturstensbranschen;

  Sammanfattning : Enterprise resource planning system (ERP system) is a standardized support system that aims to support the various functions of a company. Companies have different conditions for a successful implementation process due to the complexity of the ERP system. LÄS MER