Sökning: "smaller European cities"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden smaller European cities.

 1. 1. Tourism gentrification in smaller destinations in Central and Eastern Europe

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Christof Gasser; [2019]
  Nyckelord :Gentrification; physical changes; Poland; Czech Republic; Tourism; urban development; Social Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, low-cost flights to smaller cities in Central and Eastern Europe grew fast. This growth offered tourists new possibilities to explore new, lesser-known destinations at a low price. LÄS MER

 2. 2. Småhusfastigheters värdeförändring vid större infrastrukturprojekt : En studie av ombyggnationen E4 Sundsvall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kristian Andersson Skått; Kristoffer Bergkvist; [2019]
  Nyckelord :Transport infrastructure; Property prices; Location-based sales comparison method; E4 Sundsvall; Transportinfrastruktur; Fastighetspriser; Ortsprismetoden; E4 Sundsvall;

  Sammanfattning : Infrastruktursatsningar är en stor del av den regionala utvecklingen i Sverige och forskare i ämnet är eniga om att satsningar på infrastruktur genererar en ökad ekonomisk utveckling. Något de fortfarande är oeniga om, är vilka metoder som är lämpliga att använda för att räkna ut effekten av den ekonomiska vinsten. LÄS MER

 3. 3. Samordnade varuleveranser till gallerior - Hur kan det appliceras på centrala gatustråk?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tobias Pier; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to the fact that urbanization increases cities are getting denser. With increasing population comes increased demand for goods and services. However, the more transportation of goods within urban areas the more greenhouse gases is emitted and particular matter spread. LÄS MER

 4. 4. Made in Växjö : Vart tar EBD-studenter vägen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Georgios Gryparis; Robin Johansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund Precis som många andra EU-länder är Sverige mitt i en utveckling av tjänstesektorn och en minskning av industrisektorn. Detta ställer nya krav på människor för framtida arbetsmarknaden. Ett sätt att bemöta detta är genom utbildning och stöd till entreprenörskap. LÄS MER

 5. 5. Culture and creativity as instruments for local development. A study of practices in smaller European cities.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Viktoriya Dozhdeva; [2014]
  Nyckelord :culture; creativity; culture and creativity-led development; smaller European cities; local economic development;

  Sammanfattning : The work aims at understanding how smaller cities use culture and creativity (C&C) as a tool for local economic development. The study seeks to contribute to filling the gap in research on ways of inscribing C&C into the context of smaller cities’ development. LÄS MER