Sökning: "smart factory"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden smart factory.

 1. 1. En teoretisk studie kring smarta fabrikers inverkan på effektivitet och ekonomi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oscar Ramsten; Tarek Jannusi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den industriella revolutionen, som startade i början av 1700-talet, var ett startskott till alla framsteg inom vetenskap och har haft en enorm påverkan på hur den industriella produktionen ser ut idag. Dagens aktiva revolution är den fjärde revolutionen, Industri 4.0. Industri 4. LÄS MER

 2. 2. Operatörens resa mot en uppkopplad industri : Om att förbättra medarbetares upplevelse av ny modern teknik på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erika Vedin; [2020]
  Nyckelord :Human Factors; Internet of Things; Smart Factory; Grounded Theory; Industri 4.0; Människa-maskin-interaktion;

  Sammanfattning : Internet, automation, digitalisering och liknande tillverkningsteknologier som associeras med Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen, håller på att förändra sättet som tillverkningsindustrier styr hela sin produktionskedja. De nya teknikerna som inkapslas av Industri 4. LÄS MER

 3. 3. Implementation framework to realize the Smart Factory : Development of a practical framework to leverage the organizational implementation of the Smart Factory

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Andreas Gwinner; [2020]
  Nyckelord :Smart Factory; Industry 4.0; Implementation; Maturity Model; Framework; Case Study;

  Sammanfattning : Global megatrends and the resulting challenges for manufacturing companies, have brought up the concept of Industry 4.0 (I4.0) and its heart the Smart Factory (SF). Through I4. LÄS MER

 4. 4. Den smarta fabriken - Svenska medelstora tillverkningsföretags tillämpning av IIoT

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ellinor Rosenbaum; Adam Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Smart fabrik; Smart industri; Industry 4.0; IIoT;

  Sammanfattning : I den fluktuerande digitaliseringsvågen har den fjärde industriella revolutionen eller Industry4.0 initierat inom tillverkningsindustrin vilket påskyndar företag att anpassa och förändra helaverksamheter för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. LÄS MER

 5. 5. Hur kan implementeringen av Industri 4.0,i synnerhet Internet of Things,i fordonsindustrin bidra till en minskad energiförbrukning under tillverkningen? : En studie med fokus på hur Internet of Things kan resurseffektivisera fordonsindustrin genom en realtidsanalys av en produkts användning och under tillverkning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adel Naqvi; Diana Halladgi Naghadeh; [2020]
  Nyckelord :Automotive industry; Internet of Things; IoT; smart factory; resource efficiency; Fordonsindustrin; Internet of Things; IoT; smarta fabriker; resurseffektivisering;

  Sammanfattning : Den moderna industrin har under senare år präglats av nya utvecklingar i teknikens värld, samt ett alltmer ökande behov av att effektivisera existerande processer och vara i framkant med innovationen av nya. Industri 4. LÄS MER