Sökning: "smart factory"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden smart factory.

 1. 1. Impact of Industry 4.0 on the Supply Chain of Zagros Petrochemical Company

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mynudden Zikria Bahar; Ghazal Rostami; [2021]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Industry 4.0; Information and Communication Technology; Business Intelligence; Multi-Channel Network; Zagros Petrochemical Company;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is a concept that emphasizes system and process automation, digitalization, and data interchange in the workplace. Its purpose is to create a smart factory that will cut lead times and increase system productivity by responding to client demand or unforeseen circumstances. LÄS MER

 2. 2. Mot Industri 4.0 genom statistisk dataanalys : En studie om positionen av stansade hål vid Scania Ferruforms saidobalkstillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Hjälte; [2021]
  Nyckelord :Industry 4.0; Smart factory; Big data; Cyber-physical system; Internet of Things; Statistical process control; Data analysis; Quality management; Punching; Industri 4.0; Smarta fabriker; Big data; Cyberfysiska system; Sakernas internet; Statistisk processtyrning; Dataanalys; Kvalitetsutveckling; Stansning; Scania Ferruform;

  Sammanfattning : Den fjärde industriella revolutionen, även kallad Industri 4.0, drivs av ett antal teknologier som medför digitalisering och automatisering av industriella processer. Konceptet innebär en applicering av dataanalys med avancerade analytiska verktyg på stora mängder data, vilka påstås ge stora möjligheter för kvalitetsförbättringar. LÄS MER

 3. 3. Integration of Digital tools in Product Realization Process

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Abdul Salaam; Sultan Mehmood; [2021]
  Nyckelord :Product realization process; Production development process; Digital Tools; Simula-tion; Emulation; Visualisation; Virtual manufacturing; Digital Twins; Human Robot Collaboration.;

  Sammanfattning : The market has been evolving lately, with the introduction of more and more digital tools that industries are making use to improve their overall operations within the Production process. The integration of digital tools within the Product realization process has major advantages in improving production performance. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan av hampadryck ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Lindbladh; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; LCA; climate impact; environment; footprint; water consumption; hemp milk; plant-based milk Cannabis sativa; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Hemp milk has the potential to be a climate-friendly substitute for cow milk. In contrast to other milk substitutes, the climate impact of hemp milk has not yet been studied. LÄS MER

 5. 5. Simulering av automatiserad sortering i Factory I/O

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Linus Östlund; [2021]
  Nyckelord :virtuell driftsättning; digital tvilling; digital modell; simulering; simulerad process; factory i o; facotry io;

  Sammanfattning : Användning av Virtual Commissioning (VC) i samband med digitala modeller/tvillingar ges ett stort värde i framtidens industri. Inom konceptet industri 4.0 omnämns Smart Factory (SF) som är en av de viktigare aspekterna inom industri 4. LÄS MER