Sökning: "smart kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden smart kommunikation.

 1. 1. Framgångsfaktorer vid implementering av smart teknologi inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Oldestam; Louise Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industri 4.0 refererar till den fjärde industriella revolutionen där fabriker inom “traditionell” industri fasas ut för att ersättas delvis eller helt med smarta lösningar i syfte att bli smarta fabriker. Med Industri 4.0 förväntas fabriker kunna uppnå en mer effektiv produktion vad gäller kapital, material och produktkvalitet. LÄS MER

 2. 2. Vad säger du om artificiell intelligens, människa? : Diskurser, ramar och metaforer om AI i TT Nyhetsbyråns artiklar från 1980 till 2020

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2020]
  Nyckelord :Artifical Intelligence; discourses; framing; metaphors; discourse analysis; Artificiell intelligens; diskurser; framing; metaforer; diskursanalys;

  Sammanfattning : Forskare och teknologer talar om artificiell intelligens som en revolution lika omvälvande som industrialismen och investerare har skyhöga förväntningar. Detta medan det hos allmänheten finns både okunskap om och rädsla inför AI, även om AI redan i dag tillämpas inom områden som sjukvård och industri. LÄS MER

 3. 3. Recovery in a digitalized world : An inductive qualitative case study on employers’ and employees’ perceptions of digital solutions to promote recovery

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maria Liljeqvist; Jessica Hillyer; [2020]
  Nyckelord :recovery; promoting recovery; healthy workforce; sustainability; digital solutions; återhämtning; främja återhämtning; hälsosam arbetskraft; hållbarhet; digitala lösningar;

  Sammanfattning : Recovery from work is crucial for health and well-being, and organizations have an obligation to enable employee recovery. Organizations can promote employee recovery by implementing strategies and thus reach sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Electromagnetic Compatibility Scanner

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik von Keyserlingk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the increasing amount of wireless devices in use today. All from Bluetooth headphonesto smart fridges, which communicates wirelessly to a server or phone. The needfor the radio frequency spectrum to be free from disturbances is necessarily. LÄS MER

 5. 5. Den hållbara trenden: Lindex & Your Smart Wardrobe – en visuell analys om ett klädföretags visuella kommunikation kring hållbart mode

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ida Ginman; [2020]
  Nyckelord :grafisk design; hållbart mode; klädindustrin; grönmålning; grön kapitalism; visuell analys; diskursanalys;

  Sammanfattning : Grafiska designers har ett ansvar när det kommer till framtagande avklädföretags hållbarhetsprofil. Uppsatsen syftar till att undersökaklädföretaget Lindex visuella kommunikation kring hållbart mode och omden kan anses strategiskt motsägelsefull. LÄS MER