Sökning: "smart mobility"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden smart mobility.

 1. 1. Dynamic Capabilities in times of change - A qualitative study exploring the role of Dynamic Capabilities and Business Model Innovation Process in a Smart Mobility sector context.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Claudette Kirnbauer Plauchu; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : By utilizing the Dynamic Capabilities Framework (DCF) provided by Teece, this study explores how organizations leverage Dynamic Capabilities (DCs) to address rapid changes in times of change where uncertainty governs. By analyzing the activities that firms perform in relation to the sensing, seizing and transforming capabilities, this study enhances the understanding of how Business Models (BMs) are formed and refined. LÄS MER

 2. 2. Wetter, Hotter Weather - Adaptation to climate challenges in Amsterdam, Netherlands

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Joel Carlos Lopez Criollo; [2022]
  Nyckelord :Climate; adaptation; heat; drought; increased rainfall; flooding; climate-smart; Buiksloterham; Amsterdam; Netherlands; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Climate change is happening, right now. Its effects will become more pervasive in our daily lives, and it is part of our task as urban designers to explore how to adapt our cities and communities. LÄS MER

 3. 3. Smart Charging and Electric Vehicle Grid Integration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Andreas Blom; Pradeep Vanamala; [2021]
  Nyckelord :Smart Charging; V2G; Electric Vehicle Grid Integration; smart laddning;

  Sammanfattning : Electric vehicles (EV) in the transportation sector will play a major role in achieving low-carbon emissions from the mobility of vehicles. With a future increase in electric vehicles and autonomous electric vehicles, the demand for charging increases and this comes with new problems that require modern solutions. LÄS MER

 4. 4. Sista sträckan av resan : hur arbetar dagens kommuner med elsparkcyklar i praktiken?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Isac Säfström; Nesma Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :Electric scooter; micromobility; traffic safety; sustainable transports; regulations; Elsparkcykel; mikromobilitet; trafiksäkerhet; hållbara transporter; regleringar;

  Sammanfattning : Den här rapporten diskuterar vilka utmaningar som idag finns med friflytande elsparkcykelsystem i trafiken. Uppsatsen har sin utgångspunkt i att jämföra Göteborgs stad, Linköpings kommun och Norrköpings kommuns arbete med elsparkcyklar i förhållande till den teoretiska referensramen; delad mobilitet, mikromobilitet samt smart mobilitet och hållbara transporter. LÄS MER

 5. 5. Demands of Autonomous Vehicles on Urban Infrastructure : A Study of required transformations and global adaptability to AVs

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Apsara Waqas; Esayas Shishore; [2021]
  Nyckelord :Smart city; Smart Mobility; Sustainability; Autonomous mobility; Urban infrastructure; Road network patterns; Land use; IoT; AV navigation;

  Sammanfattning : This paper aims to assess the limits of urban fabric for the autonomous vehicles and demands of AVs on the infrastructure. It includes the existing road situation and required transformation for successful adaptability of this smart mobility in future. LÄS MER