Sökning: "smart stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden smart stadsplanering.

 1. 1. En kritisk granskning av kalkylverktyget BIMitigation : möjligheter och begränsningar i ett användarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nils Vestlund; [2023]
  Nyckelord :BIMitigation; bygg- och anläggningsprocessen; hållbar stadsplanering; LCA; växthusgasutsläpp; materialval; Revit;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker nyttan med BIMitigation, ett verktyg som beräknar och visualiserar utsläppen av växthusgaser från anläggningsprojekt. Växthusgasutsläpp från mänsklig aktivitet orsakar varmare temperaturer vilket i sin tur leder till stigande havsnivåer och extremväder såsom skyfall och värmeböljor (Masson-Delmotte et al. LÄS MER

 2. 2. Urban Planning & Governance in the Age of AI : A Study of the Potential Benefits and Risks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Jonas Gummesson; [2023]
  Nyckelord :Accountability; AI; Artificial Intelligence; Big Data; Cybernetics; Engagement; Equality; Governance; Neural Networks; Participation; Power; Smart City; Systems planning.; Transparency; Trust; Urban Design; Urban Planning;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is a rapidly developing technology which in this project refers to software that given objectives generate content, predictions, recommendations, or decisions influencing their environment. Using literature reviews and semi-structured interviews, the current and future uses, sentiments, regulations, and risks of AI in urban planning and governance are gathered. LÄS MER

 3. 3. Value-creating digitization of the planning and building permit process : insights from an innovation ecosystem perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Anna Friborg; [2023]
  Nyckelord :community building process; planning process; smart urban planning; collaboration; cooperation; innovation; ecosystem perspective; system perspective; Samhällsbyggnadsprocessen; planprocess; smart stadsplanering; samverkan; samarbete; innovation; ekosystemperspektiv; systemperspektiv;

  Sammanfattning : Sweden should be internationally leading in taking advantage of the opportunities offered by digitalization. Though several industries report successes, the community-building sector is far behind. The Swedish government has initiated several assignments to enable and push the digitalization of the community-building process forward. LÄS MER

 4. 4. HÅLLBAR STADSPLANERING. Örebro kommuns strategier för minskad klimatpåverkan

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Jennifer Gustavsson; Emma Nolåkers; [2022]
  Nyckelord :implementation ambitions; roadmap 2045; climate neutral; climate impact; climate-smart; community planning; the Örebro model; master plan.; genomförandeambitioner; färdplan 2045; klimatneutral; klimatpåverkan; klimatsmart; samhällsplanering; örebromodellen; översiktsplan.;

  Sammanfattning : En femtedel av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn och år 2017 röstade riksdagen igenom att Sverige, senast år 2045, ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser. Örebro kommun har tagit fram ett eget styrdokument, Klimatstrategi för Örebro kommun, som beskriver klimatpåverkan, vad kommunen behöver göra samt vilka etappmål och delmål som finns i det geografiska området. LÄS MER

 5. 5. Kommunernas digitala tvillingar : En undersökning om hur svenska kommuner planerar att använda digitala tvillingar inom samhällsplaneringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karin Lindbäck; Jessica Frånlund; [2022]
  Nyckelord :Digital tvilling; Sociotekniska system; Planerarens roll; Digitalisering; Samhällsplanering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven som ett examensarbete på Masterprogrammet i stadsplanering på Blekinge tekniska högskola under år 2021 och handlar om hur svenska kommuner planerar att använda digitala tvillingar. En digital tvilling är i korthet en smart digital modell som kan användas för att bland annat organisera och visualisera information samt utföra analyser. LÄS MER