Sökning: "smart teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade orden smart teknik.

 1. 1. Uppföljningsarbete av Lean : En kvalitativ studie av ett stort svenskt processindustriföretag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mattias Orava; [2019]
  Nyckelord :Lean; uppföljning;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to contribute to the literature on how follow-up work of Lean can be performed in general as well as Lean-related follow-up work in company operating in process industry. In order to fulfill this purpose, the thesis has used two research questions: “How can leaders perform follow-up work of Lean in general?” and “How can leaders in a large Swedish company, operating in process industry, perform follow-up work of Lean?”. LÄS MER

 2. 2. Lightweight and Machine Learning Attack Resistant Physical Unclonable Functions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oskar Näslund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : More and more embedded devices such as smart home appliances are being connected to the Internet. Implementing lightweight security at a low cost thus becomes increasingly relevant to prevent malicious network entries using less protected devices. LÄS MER

 3. 3. Energialstring för drivande av smart enhet utan batterier : Design av ett energialstrande system för smart sko genom piezoelektronik och solceller

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Clive Rudd; [2019]
  Nyckelord :PCB; smart shoes; energy harvest; piezoelectronics; supercapacitors; solar cells; Kretskort; smart sko; energialstring; piezoelektronik; superkondensatorer; solceller;

  Sammanfattning : Projektet beskriver ett tillvägagångssätt för att alstra energi genom solceller och piezoelektronik. Ett kretskortsbaserat system designades som utnyttjade superkondensatorer som lagringsenhet. Planen var att integrera systemet i en sko. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling av automatiserad tillverkningsprocess för lodpinnar med tråd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emil Nilsson; Axel Månsson; [2019]
  Nyckelord :Automation; Lodpinnar; Tillverkningsprocesser;

  Sammanfattning : Varför behöver tillverkningsprocesser automatiseras? Anledningarna är flera, delvis så är det ett sätt för högavlönade länder att konkurera med lågavlönade då det kostar lika mycket att investera i tekniken i båda länderna. Det kan också underlätta tillverkning av komplexare produkter med mindre felmarginal. LÄS MER

 5. 5. Data collection for digitalization of the Stockholm Metro : A study of data sources needed to digitalize the Stockholm Metro

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Benny Feng; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; big data analysis; dynamic capabilities; Digitalisering; stordataanalys; dynamiska förmågor;

  Sammanfattning : Many organizations are looking to implement data-driven technologies such as big data analytics, artificial intelligence and machine learning in their operations due to their rapid development and increased usefulness in recent years. With technology changing fast, it is difficult for managers to determine which sources of data are relevant in the context of these technologies. LÄS MER