Sökning: "smart village"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden smart village.

 1. 1. Analysis of digital health solutions and the most significant challenges for rural areas

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcel Roth; [2020]
  Nyckelord :Digital health solutions in rural areas; rural development; smart village; rural innovation; smart healthcare; digital health ecosystem; ICT in healthcare.;

  Sammanfattning : The problem of insufficient healthcare is particularly noticeable in rural regions. Despite this, there is still little research on the digital transformation of healthcare in rural areas. LÄS MER

 2. 2. Pearls Airport's Urban Village

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Susan Smith Berggren; [2020]
  Nyckelord :Participatory Design; Inclusive Design; Hurricane Resilience; Social Housing; Eco-System Design; Recourse efficiency; Energy Generating; Social Welfare; Affordability; Flexibility; Rural Wasteland; The Caribbean; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : On the north east coast of the Caribbean island Grenada, there´s an abandoned airport. This extraordinary environment is located in a valley between tropical mountains covered by lush rain forest. The landing stripe is a 1,5-kilometer-long runway of history, facing the rough Atlantic Ocean. LÄS MER

 3. 3. Design av en medicinteknisk utrustning i syfte att diagnostisera nyfödda

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kosovare Valle Aslani; Usama Gazay; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta kandidatexamensarbete var att ta itu med den akuta bristen gällandebilliga och låg-resurskrävande medicinsktekniska utrustningar som råder i fattiga länder,med syftet att minska barnadödligheten. Det är essentiellt att utveckla prisvärda medicinskteknisk utrustning för att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens i u-länder. LÄS MER

 4. 4. Active Knäred - Tourism as a driving force for urban growth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Axel Lönnqvist; [2018]
  Nyckelord :Tourism; Urban growth; Knäred; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project is investigating how a village can be developed by using tourism as the main driving force. Knäred is a villa- ge with around 1200 inhabitants that has had a decreasing population the past 20 years. It has been decided that the old train stop will be opened for passenger transportation again. LÄS MER

 5. 5. Behavior Based Artificial Intelligence in a Village Environment

  Kandidat-uppsats, Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Tim Lindstam; Anton Svensson; [2017]
  Nyckelord :behavior tree; smart object; smart terrain; video game; ai; artificial intelligence; decision making; behavior based artificial intelligence; village; goal oriented planner; digital games; perceived realism; game ai;

  Sammanfattning : Abstract. Autonomous agents, also known as AI agents, are staples in modern video games. They take a lot of roles, everything from being quest-givers in roleplaying games, to opposing forces in action- and shooter games. LÄS MER