Sökning: "smarta robotar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden smarta robotar.

 1. 1. Produktansvar och produktsäkerhet vid användandet av AI-produkter : - En analys av svensk gällande rätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Lovisa Lundin; [2020]
  Nyckelord :AI; smarta robotar; produktansvar; produktsäkerhet; produktsäkerhetslag.;

  Sammanfattning : The progressive development of artificial intelligence (AI) products has led to the creation of smart robots which have the capacity to learn and make independent decisions. These high- tech smart robots are unpredictable, which entails risks for, among other things, third parties. LÄS MER

 2. 2. The Optimal Hardware Architecture for High Precision 3D Localization on the Edge. : A Study of Robot Guidance for Automated Bolt Tightening.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacob Edström; Pontus Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Computer Vision; Robot Guidance; Automated Assembly; Edge Computing; Cloud Computing; Cluster Computing; Deep Learning; Industrial Robots; Flexible Automation.; Datorseende; Robotstyrning; Automatiserad Montering; Edge-beräkning; Molnberäkning; Klusterberäkning; Djupinlärning; Industrirobotar; Flexibel Automatisering.;

  Sammanfattning : The industry is moving towards a higher degree of automation and connectivity, where previously manual operations are being adapted for interconnected industrial robots. This thesis focuses specifically on the automation of tightening applications with pre-tightened bolts and collaborative robots. LÄS MER

 3. 3. SORTED : Serial manipulator with Object Recognition Trough Edge Detection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Rikard Bodén; Jonathan Pernow; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Inverse kinematics; Camera vision; Barrel distortion; Object recognition; Colour filtering; Edge detection; Mekatronik; Invers kinematik; Kamerasensor; Fish-eye förvrängning; Objektigenkänning; Färgigenkänning; Kantdetektering;

  Sammanfattning : Today, there is an increasing demand for smart robots that can make decisions on their own and cooperate with humans in changing environments. The application areas for robotic arms with camera vision are likely to increase in the future of artificial intelligence as algorithms become more adaptable and intelligent than ever. LÄS MER

 4. 4. Det var inte jag, det var min robot! - En kartläggning av det skadeståndsrättsliga behovet av en elektronisk personlighet samt en analys av dess potentiella civilrättsliga konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Hellewig; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The past few years a new type of advanced robots have developed that possess a high degree of technical autonomy. Because of the developments in artificial intelligence they can make autonomous decisions and act independently in new environments. LÄS MER

 5. 5. HR-yrkets transformering i den digitala eran

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sara Enö; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; Transformation; Human Resources; PA-program; Utbildningsdokument; Professionalisering; Jurisdiktion.; Social Sciences; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sedan decennier har digitaliseringen pågått i så gott som alla arbetsorganisationer. Just nu pågår andra generationens digitalisering med artificiell intelligens, robotar och andra typer av ”smarta lösningar”. HR-anställda befinner sig på flera sätt mitt i händelseutvecklingen. LÄS MER