Sökning: "smarta telefoner"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden smarta telefoner.

 1. 1. Det uppdaterade offentliga rummet : Ett masterarbete om hur stadens offentliga rum kan gestaltas i relation till människan och tekniken

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Malin Jaans; Emma Lilja; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; smarta telefoner; virtuella rum; offentliga rum; design; ungdomar;

  Sammanfattning : Detta masterarbete undersöker, utifrån ett socio-spatialt perspektiv och socio-teknologiskt perspektiv, hur det offentliga rummet Medborgarplatsen i Stockholm kan gestaltas utifrån relationen mellan ungdomars levnadsvanor, den tekniska utvecklingen av smarta telefoner och den fysiska miljön. Uppsatsen är ett kombinerat arbete som innefattar både en empirisk analys och en designprocess. LÄS MER

 2. 2. Hållbara telefoner inom verksamheter - En studie om användandet av mobiltelefoner hos företag och hur valet av mobil kan ske med hänsyn till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Victoria Pehrsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; smartphones; IT; mobiltelefon; återanvändning; återvinning; cirkulär ekonomi; företag; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The cell phone industry is one of the most linear sectors, which means high resource consumption in the production of telephones and difficulties in repair. In addition, only 10-12% take-back of used units takes place, the rest are often forgotten in drawers or handled incorrectly. LÄS MER

 3. 3. Noah : En privat samlingsplats i offentlig utemiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Mattias Persson; [2020]
  Nyckelord :Noah; Smarta utemöbler; utemöbler; offentlig utemiljö; solceller; samlingsplats; design; designprocess; industridesign; HiG; Högskolan i Gävle;

  Sammanfattning : Utemöbler i dagens offentliga miljö ger möjligheter till en stunds andrum, men är det allt vi kräver idag för att trivas med vår omgivning? Samhället såväl som individen förlitar sig på telefoner och personlig elektronik för både funktioner och rekreation. Teknologi är alltid närvarande och då framtidens Smarta städer ska forma sig efter hur invånaren lever bör också utemiljön spegla hur vi lever idag med framtidssyn. LÄS MER

 4. 4. Are you ok app

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Peder Nilsson; Kasper Kold Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Fall detection; GPS; Android; Xamarin; IoT Hub; Azure; Stream Analytics; Smartphone; Emergency; System; Cloud storage;

  Sammanfattning : Denna avhandling beskriver hur en smartphone-baserad larm-applikation som ger säkrare resor för cyklister och löpare kan konstrueras. Genom att övervaka och utvärdera GPS-data från telefonen över tid skickar den föreslagna applikations-prototypen, namngiven till Are You OK App (AYOKA), automatiskt SMS-meddelanden och initierar telefonsamtal till kontakter i en lista konfigurerad av användaren när densamme har råkat ut för ett fall. LÄS MER

 5. 5. "Ingen big deal" : - En undersökning i kvinnligt dejtande på Tinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Frost Nylén; [2019]
  Nyckelord :Relationships; Tinder; Social media; Dating; Sexuality; Women; Slavoj Zizek; Relationer; Tinder; Sociala medier; Dejting; Sexualitet; Kvinnor; Slavoj Zizek;

  Sammanfattning : Abstract. Uppsatsen Ingen big deal - en undersökning i kvinnligt dejtande på Tinder undersöker hur kvinnors sökande eller möten efter/med en romantisk eller sexuell partner, i samtiden kallat “dejting”, förändrats av applikationen Tinder. LÄS MER