Sökning: "smartmobiler"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet smartmobiler.

 1. 1. Användning av smartmobiler i arbetet : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eleonor Larsson; Lukas Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Digitalisering; Smartmobilanvändning; Work Life balance;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra till fördjupad kunskap om och förståelse för hur smartmobiler används i arbetssammanhang. Studien var av kvalitativ ansats där datainsamlingsprocessen bestod av semistrukturerade intervjuer. Ett målinriktat bekvämlighetsurval tillämpades och totalt deltog 15 respondenter (N=15), 8 män och 7 kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Nyttjande av platstjänster baserat på operativsystem : En studie om användningen av platstjänster hos Android & iOS användare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :tedy mduma; Simon Sporrong; [2020]
  Nyckelord :Platstjänster; Platsdelning; Integritet; mobilapplikationer; appar; spårning; EAM; E-commerce Acceptance model; smartmobiler; iOS; Android;

  Sammanfattning : Dagens svenskar känner sig allt mer övervakade på internet då vi använder våra smartmobiler i större utsträckning med platstjänster från olika appar. Majoriteten av svenskar äger en smartmobil och med ökad mobilanvändning har det uppstått fler platstjänster som mobilanvändare kan ta del av, och med det flera risker för individens personliga integritet. LÄS MER

 3. 3. Alltid nåbar - aldrig fri : En studie om hur unga vuxna upplever mobiltelefoner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Danielsson; Elin Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Mobiltelefon; Beroende; Interaktion;

  Sammanfattning : Utvecklingen av modern teknologi går fort framåt. Det är inte länge sedan mobiltelefoner var stora, klumpiga och endast kunde användas till att ringa samtal. Dagens smartmobiler erbjuder många fler funktioner än så. LÄS MER

 4. 4. Smartmobiler och högskolestudenters skolprestation : En kvalitativ studie i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madelené Klingström; Sandra Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Nyckelord :Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. LÄS MER