Sökning: "smartphones"

Visar resultat 1 - 5 av 841 uppsatser innehållade ordet smartphones.

 1. 1. Laser Lunacy! A Collaborative and Co-located Multiplayer Game Developing a Tool for Children to Practice Collaboration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOAKIM AGNEMYR; ALEXANDRA GARRIDO JAQUE; CARL MÅNSSON; ANTON OLSSON; PAULINA PALMBERG; SPONDON SIDDIQUI; [2020-10-30]
  Nyckelord :collaboration; collaborative games for children; cooperative learning; gameplay design patterns; social and emotional learning; gameplay design for children; co-located games;

  Sammanfattning : The development and spread of digital platforms have led to many new phenomena.Many of them positive, but many of them also negative. One such negative phenomenonis the increasing amount of time that children spend on platforms such ascomputers, tablets, and smartphones. LÄS MER

 2. 2. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Nyckelord :Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. LÄS MER

 3. 3. Progressiv webbapplikation med bildigenkänning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Behrenfors; Kevin Norlén; [2020]
  Nyckelord :app; applikation; progressiv; webbapplikation; bildigenkänning; maskininlärning; azure; react; custom vision; pwa; javascript;

  Sammanfattning : Allt fler personer i Sverige har tillgång till både Internet och smarttelefoner i en större utsträckning än någonsin förr. Det finns applikationer för det mesta, som tränings-, spel- och nyhetsappar. LÄS MER

 4. 4. Smartphone-based shade analysis using hemispherical fisheye imaging for local solar energy potential

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jonas Andersson; [2020]
  Nyckelord :solar power; shading analysis; smartphone-based; fisheye lens; image segmentation; watershed transformation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the emerging trend of smartphone use and a rising demand for solar photovoltaic (PV) power worldwide, this master thesis project explores the potential to utilize commercially available fisheye lens optics in combination with a smartphone camera to capture and analyze local shading conditions. Photogrammetric studies involving hemispherical sky photos have since long been used for environmental studies and solar energy applications, although mostly with high-end costly equipment. LÄS MER

 5. 5. Kriskommunikation i det digitala samhället

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Daniel Jemth; Ebba Silversnö; [2020]
  Nyckelord :Crisis communication; Digitisation; Social media; Design fiction; Diegetic prototypes; Kriskommunikation; Digitalisering; Sociala medier; Designfiktion; Diegetiska prototyper;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att påpeka några av de möjligheter som digitaliseringen bidrar till, genom att bland annat lyfta smartphones och sociala medier som en potentiell kanal för utökad kriskommunikation. I en krissituation är kommunikation av yttersta vikt. LÄS MER