Sökning: "smartwatch"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet smartwatch.

 1. 1. Hälsodata & smartklockor : En användarundersökning om medvetenhet och attityd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrietta Apelthun; Töyrä Anni; [2020]
  Nyckelord :health data; smartwatch; risk; trust; awareness; data collection; data sharing; privacy paradox.; hälsodata; smartklocka; risk tillit; medvetenhet; datainsamling; datadelning; integritetsparadoxen.;

  Sammanfattning : Digital teknik och den ökade digitalisering som är under ständig utveckling i världen medför att strukturer i samhällen ändras och likaså vårt sätt att leva, då stora mängder data samlas in. Sverige är bland de ledande länderna i världen när det kommer till användning av ny teknik och varannan svensk har minst en uppkopplad enhet i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. Bring your own device - a concern for organizations? : A thesis about tech organizations awareness and management of smartwatches

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Simon Gustavsson; Fredrik Årman; [2020]
  Nyckelord :Smartwatch; IoT; IoT security management; Byod policy;

  Sammanfattning : With 5G around the corner and an overall increase in a faster and more stable internet connection, the future of Internet of Things (IoT) looks bright. There is a steady increase in the development of IoT devices, such as the smartwatch, and a high increase in usage of IoT, both by organizations and private citizens. LÄS MER

 3. 3. A feasibility study on pairinga smartwatch and a mobile devicethrough multi-modal gestures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dario Bernardi; [2019]
  Nyckelord :Mobile devices; Security; Pairing; Signal; Processing; Multimodal Gestures;

  Sammanfattning : Pairing is the process of establishing an association between two personal devices. Although such a process is intuitively very simple, achieving a straightforward and secure association is challenging due to several possible attacks and usability-related issues. LÄS MER

 4. 4. ‘Watch Out’ for Wearables : Factors that influence the purchase intention of smartwatches in Germany

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Mark Afrouz; Tobias Wahl; [2019]
  Nyckelord :Wearables; Smartwatches; TAM; TPB;

  Sammanfattning : Background: The rapid growth and increased competition in today’s technology industry leads to a growth in consumers’ expectations on new presented products. One of the growing markets within the technology sector are wearable devices – especially smartwatches. LÄS MER

 5. 5. Estimating the number of people in an area : Using Bluetooth and WiFi signals

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Alex Naga; [2019]
  Nyckelord :people counting; Bluetooth; WiFi; smartphones;

  Sammanfattning : In this world of the digital era, a large percentage of the world population and almost everyone in Sweden today owns a smartphone, and possibly even a smartwatch. By using this to our advantage, it would be possible to check whether an area is currently very busy or not, based on how many smartphones or other wearables technology it is possible to discover in the area. LÄS MER