Sökning: "smiley"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet smiley.

 1. 1. Influencing everyday decision-making by having  digital systems introducing subtle cues - an initial  viability study

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sara Kristina Dalvig; Lisa Wasslöv; [2020]
  Nyckelord :augmented reality; behaviour change; persuasive technology; nudging; priming;

  Sammanfattning : I denna studie undersökte vi hypotesen att visuella subtila ledtrådar kan användas i augmented reality-glasögon för att påverka människors beslutsfattande. Det var baserat på den konceptuella visionen om att AR-glasögon en dag kan vara en del av vårt dagliga liv, och då kan påverka hur beslut fattas. LÄS MER

 2. 2. Good hand, bad hand: correlations between gesturing hand and speech valence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Linea Brink Andersen; [2018]
  Nyckelord :body-specificity hypothesis; embodied cognition; emotions; gestures; pragmatic gestures; valence.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : There is general agreement that the body expresses emotion, and while there is research on the expression of emotion in so-called “body language” (e.g. facial expression, posture), only little research exists on the expression of emotion in hand gestures. LÄS MER

 3. 3. Social Interaction in Learners with Autism “How do teachers try to enhance social interactions in students with autism and which methods do they apply?”

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Farnaz Sharifi Brojerdi; [2017-09-15]
  Nyckelord :Autism; Social interaction; social skill; Autism spectrum disorder;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how teachers try to enhance social interaction in students withAutism Spectrum Disorder (ASD), which methods they apply and what factors make them toapply these methods.There are seven social interaction impairments suggested by Turkington (2007), Halliwel (2003)and Gallo (2010) that are ''problem in reciprocity, initiating communication, maintaining eyecontact, sharing pleasure, understanding the interest of others''; “unable to act in accordance withthe rules that are commonly known by the society”; and “lack of understanding of the concept ofpersonal space” (Meressa, 2014, p. LÄS MER

 4. 4. Minskad miljöpåverkan genom visualisering av förbrukning i inomhusmiljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Christian Kuijer Andersen; [2016]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; minska miljöpåverkan; hållbarhet; gränssnitt; system; global uppvärmning; smiley; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med ett grafiskt gränssnitt kan man illustrera energiförbrukning och göra människor medvetna om deras energiförbrukning och miljöpåverkan. Medeltemperaturen på Jorden ökar och ska vi kunna leva kvar på jorden måste människan minska sin miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av användandet av Smiley-systemet : Miljökontor och livsmedelsverksamheter i två kommuner i Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Miljövetenskap

  Författare :Pernilla Lindén; [2015]
  Nyckelord :schemes; food; hygiene; inspection; Smiley; kontrollsystem; mat; hygien; inspektion; Smiley;

  Sammanfattning : A system for the publication of the control results on food businesses were introduced inSweden but for various reasons it was never fully implemented. It was, however, a fewmunicipalities in Sweden which became curious about this system and gradually began to useit. LÄS MER