Sökning: "smink för män"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden smink för män.

 1. 1. Markörer för identitet ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Huss; [2020]
  Nyckelord :identitet; smink; kläder; hår; intersektionell analys; stereotyp; elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med identitet är en del av läraryrket eftersom skolan ska främja förståelse för samt förmåga till inlevelse i andra människors identitet (Skolverket, 2011b). En del av skolans övergripande mål är även att elever ska respektera andra människors egenvärde och integritet, ta avstånd från förtryck och kränkande behandlingar samt att samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, religion och historia (Skolverket, 2011b). LÄS MER

 2. 2. Rätt kvinna på rätt plats En experimentell studie av maskulinitet och femininitet hos kvinnliga (försvars)politiker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Värnbrink Forsman; [2016-04-11]
  Nyckelord :Genus; maskulinitet; femininitet; kvinnliga politiker; stereotyper; utseende;

  Sammanfattning : Brister i den deskriptiva representationen gör att könsstereotyper lever kvar: kvinnor och mänsysslar med olika politikområden och bedöms också av väljarna att som olika kompetenta att sysslamed olika områden. Uppsatsen undersöker hur feminina och maskulina utseendeattribut hos kvinnorkan påverka hur kompetenta de bedöms vara som politiker, när all annan information skalats bort. LÄS MER

 3. 3. Tjejer gillar smink och killar gillar fotboll : En studie om omslagen på kvinnliga och manliga livsstilsmagasin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medierMittuniversitetet; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medierMittuniversitetet

  Författare :Josefin Viklund; Margareta Österlund; [2008]
  Nyckelord :genus;

  Sammanfattning : SammanfattningTrots att magasin utgör en stor del av mediesystemet har det inte gjorts så mycket forskning på det området. Den forskning som finns handlar främst om magasinens innehåll. Vi har i stället undersökt omslaget eftersom det är det som i första hand säljer magasinet. LÄS MER

 4. 4. Att vårda sitt yttre - En studie av yngre mäns attityder till groomingprodukter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Olsson; Sofia Ström; Sibel Mumun; [2006]
  Nyckelord :Grooming; Män; Skönhetsprodukter; Kommunikation; Marknadsmixen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka yngre mäns attityder till, såväl som deras konsumtion av groomingprodukter. Genom detta ämnar vi lyfta fram de aspekter som är viktiga för företag i skönhetsbranschen att ta hänsyn till vid utformningen av marknadsmixen. LÄS MER