Sökning: "smitta till människa"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden smitta till människa.

 1. 1. West Nile virus i Sverige : har risken för spridning ökat efter fynd av Nilfebersmyggan?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Daniela Larsson; [2019]
  Nyckelord :West Nile fever; WNV; Culex modestus; häst; människa;

  Sammanfattning : Virus är en vanlig orsak till sjukdomar världen över. West Nile virus sprids med myggor och orsakar sjukdomen West Nile fever hos bland annat människor och hästar. Sjukdomen kan ha allvarliga konsekvenser med neurologiska symtom och ibland dödlig utgång. Viruset upptäcktes ursprungligen i Uganda 1937 men har fått en omfattande spridning. LÄS MER

 2. 2. Campylobacter hos hund och katt : analysmetoder, förekomst, klinisk relevans och eventuell smitta till människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anne-Cathrine Jensen; [2017]
  Nyckelord :campylobacter; analysmetoder; förekomst; smitta till människa; klinisk påverkan;

  Sammanfattning : Campylobacter spp. är en gramnegativ och mikroaerofil bakterie som i hög grad förknippas med matförgiftning efter intag av otillräckligt upphettat kycklingkött. Bakterien förekommer förutom hos fåglar även hos hund och katt där den i de flesta fall inte ger några kliniska symtom. LÄS MER

 3. 3. Toxocara canis, prevalens hos hund och människa samt behandlingsrekommendationer hos valpar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cajsa Grape; [2017]
  Nyckelord :Toxocara canis; prevalens; valpar; zoonos; behandling;

  Sammanfattning : Toxocara canis är hundens spolmask och parasiten förekommer globalt. T. canis är även en zoonos och kan smitta till människor. Prevalensen hos hundar och människor varierar främst mellan utvecklingsländer och industriella länder men även inom länderna på grund av bland annat geografiska-, socioekonomiska- och hygieniska-skillnader. LÄS MER

 4. 4. Campylobacter spp. hos slaktkyckling : riskfaktorer på inhysningsnivå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Kristin Svensson; [2016]
  Nyckelord :Campylobacter; slaktkyckling; inhysning; miljö; arbetsrutiner; livsmedelssäkerhet; broiler; housing; environment; routines; food safety;

  Sammanfattning : Campylobacter spp. är en av de vanligaste orsakerna till gastroenterit hos människor världen över. Hantering och konsumtion av kycklingkött har länge varit en känd orsak till campylobacterios hos människa. LÄS MER

 5. 5. Påverkas människans hälsa av att äga en hund? : fysiska och psykiska aspekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Linnea Streng Lindström; [2015]
  Nyckelord :hundägande; fysiska och psykiska hälsoeffekter; kardiovaskulära sjukdomar; depression; pet ownership; physical and mental health effects; cardiovascular diseases; depression;

  Sammanfattning : Hunden har funnits vid människans sida i över 14 000 år och har länge haft en viktig roll i samhället. Hunden kan ha flera olika arbetsuppgifter, men idag fungerar de flesta hundar som sällskapshundar. LÄS MER