Sökning: "smittskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet smittskydd.

 1. 1. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elenora Bader; Fanny Kågström; [2020]
  Nyckelord :följsamhet; genomsläpplighet; handdesinfektion; desinfektion; handhygien; handskar; häst; smittskydd; vårdhygien;

  Sammanfattning : Hästsjukvården har under årens gång börjat efterlikna sjukvården på humansidan, och i och med det har kraven på god vårdhygien blivit mer strikta. Ökande patientflöden och större patientantal på en begränsad yta leder till en ökad risk för smittspridning och en god handhygien är essentiell för att förhindra att smittsamma agens överförs mellan patienter. LÄS MER

 2. 2. Smittskydd och mänskliga rättigheter : Vad är folkhälsan värd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Schierbeck; [2020]
  Nyckelord :Smittskydd; corona; covid-19; pandemi; mänskliga rättigheter; EKMR;

  Sammanfattning : As society grows, increasing populations and urbanisation also increase the risks diseases spreading. Tight living spaces, deforestation and global travel make it easier for these diseases to travel and spread across the world. LÄS MER

 3. 3. Ekonomiska effekter av en pandemi : En syntetisk kontrollstudie om effekten av SARS och smittskyddsåtgärder på regionalekonomisk tillväxt i Beijing

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Blomdahl; Jonathan Rudbäck; [2020]
  Nyckelord :Syntetisk kontrollmetod; SARS; ekonomisk tillväxt; Beijing;

  Sammanfattning : För en alltmer globaliserad värld innebär potentiella virusutbrott större sårbarhet, vilket ökar vikten av fortsatt forskning på pandemiers samhällsekonomiska effekter. Syftet med denna studie är att studera ekonomiska effekter av SARS-utbrottet och dess smittskyddsåtgärder på Beijing med hjälp av syntetisk kontrollmetod. LÄS MER

 4. 4. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER

 5. 5. EHV-1 – smittskyddsaspekter och smittläge i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mika Berglund; [2019]
  Nyckelord :EHV-1; virusabort; smittläge; smittskydd; Sverige;

  Sammanfattning : Ekvint herpesvirus-1 (EHV-1) är ett α-herpesvirus med hästar som de enda naturliga värddjuren. Det finns tre olika former av infektion med EHV-1: respiratorisk form (EVR), centralnervös form (EHM) och abortform. LÄS MER