Sökning: "smittskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet smittskydd.

 1. 1. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER

 2. 2. EHV-1 – smittskyddsaspekter och smittläge i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mika Berglund; [2019]
  Nyckelord :EHV-1; virusabort; smittläge; smittskydd; Sverige;

  Sammanfattning : Ekvint herpesvirus-1 (EHV-1) är ett α-herpesvirus med hästar som de enda naturliga värddjuren. Det finns tre olika former av infektion med EHV-1: respiratorisk form (EVR), centralnervös form (EHM) och abortform. LÄS MER

 3. 3. Smittskydd och vaccinationsrutiner inom hästuppfödning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Faring; [2019]
  Nyckelord :smittskydd; vaccination; hästinfluensa; kvarka; EHV-I; EHV-3; EVA; CEM; hästavel;

  Sammanfattning : Hästsport och hästhållning är populärt i Sverige och på grund av det stora intresset har transporter, försäljning och hästevenemang såsom tävlingar och utställningar ökat. Även hästaveln har gjort framsteg, inte minst med användandet av artificiell inseminering som gör många hingstar tillgängliga för semin i flertalet länder. LÄS MER

 4. 4. Mastit och luftvägsinfektioner hos nötkreatur : – skillnader i prevalens i olika inhysningssystem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Österberg; [2018]
  Nyckelord :luftvägsinfektioner; mastit; nötboskap; utevistelse; inhysningssystem; smittskydd;

  Sammanfattning : Mastit och luftvägsinfektioner är idag två av de vanligaste sjukdomarna hos nötboskap i modern djurproduktion. De orsakar ett lidande för djuren och en sämre avkastning för lantbrukaren. Hur djuren hålls och vilket strömaterial som används påverkar förekomsten av sjukdomarna. LÄS MER

 5. 5. Smittspridning i förskolan : Hygienrutiner och mottagandet av sjuka barn samt pedagogers uppfattning av smittskyddsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Malin Persson; [2018]
  Nyckelord :Hygiene routines; Infectivity; Preeschool; Teachers; Förskola; Hygienrutiner; Pedagoger; Smittspridning;

  Sammanfattning : Infectious diseases among preeschool children are in 70–80% of the cases caused by virus. The most common illnesses the children suffer are otitis, respiratory tract infections (common colds) and gastroenteritis. LÄS MER