Sökning: "smoke alarm"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden smoke alarm.

 1. 1. Clutter Removal in Single Radar Sensor Reflection Data via Digital Signal Processing

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Mohammadreza Kazemisaber; [2020]
  Nyckelord :Surveillance Radar; Ultra-Wideband Radar; Clutter Reduction; FMCW radar; Digital signal processing; Moving target detection; Doppler Processing.;

  Sammanfattning : Due to recent improvements, robots are more applicable in factories and various production lines where smoke, fog, dust, and steam are inevitable. Despite their advantages, robots introduce new safety requirements when combined with humans. LÄS MER

 2. 2. Tidig detektering av skogsbränder med hjälp av högupplöst data : Automatisk identifiering med hjälp av bildbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Philip Åsberg; Pontus Bohlins; [2019]
  Nyckelord :Statistic distribution; UAV; forest fires; fog; smoke; Statistiska distributioner; UAV; skogsbränder; dimma; rök;

  Sammanfattning : Skogsbränder är svåra att upptäcka i ett tidigt stadie, vilket leder till förödande konsekvenser. Hela 30 % av koldioxiden som atmosfären tar emot kommer från skogsbränder. Flera tusentals människor och djur mister livet eller tvingas lämna sina hem. Det finns idag flera tekniker som med varierande framgång kan upptäcka skogsbränder. LÄS MER

 3. 3. Ökad riskmedvetenhet hos allmänheten genom riktade kommunikationsinsatser med fokus på hembesök : -En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fjaestad Sebastian; [2019]
  Nyckelord :Home visit; dwelling fires; fire prevention; risk awareness; smoke alarm; fire department; Hembesök; bostadsbränder; brandförebyggande; riskmedvetenhet; brandvarnare; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Varje år åker Sveriges räddningstjänster på cirka 6000 larm om brand eller brandtillbud i bostäder med följd att även cirka 100 personer omkommer årligen i sina hem. Att det är cirka 100 personer som omkommer varje år är något som ses som ett problem då det oftast är okunskap eller begränsande möjligheter att undsätta sig själv i säkerhet som ligger bakom bränderna och dödsfallen. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk Riskvärdering Östgötateatern i Linköping

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Stina Andersson; Kim Genberg; Milica Marincic; Jesper Friholm; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; brand; teater; FDS; Pathfinder; utrymningssimulering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande rapport behandlar Östgötateatern i Linköping och skrivs som en del av kursen Brandteknisk Riskvärdering vid Brandtekniska avdelningen, Lunds tekniska högskola. Syftet med rapporten är att utvärdera personsäkerheten i byggnaden vid händelse av brand. LÄS MER

 5. 5. UPPSALA UNIVERSITETSHUS - Brandteknisk riskvärdering

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Manne Malmberg; Jakob Kullmann; Felicia Klint; Aron Fransson; [2018]
  Nyckelord :Uppsala Universitetshus; Brandteknisk riskvärdering; BTR; brand på scen; brand i garderob; brand i kläder; aula; FDS; Pathfinder; Smokeview; mänskligt beteenden; RSET; ASET; utrymning; brandscenario; riskidentifiering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppsala University building was built in the 19th century. A larger renovation was conducted in 2016, when the buildings fire protection systems was improved. This report investigates and evaluates the existing fire protection with consideration to both human safety and economic damage. LÄS MER