Sökning: "smoke gas layer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden smoke gas layer.

 1. 1. Brandteknisk Riskvärdering Punkt Galleria Västerås

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Joar Persson; Hanna Eklöf; Johanna Hammarberg; Torbjörn Neckfors; [2017]
  Nyckelord :Fire safety evaluation; fire; evacuation; Pathfinder; Fire Dynamics Simulation; mall; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The following is a fire-safety-risk-assessment with the purpose of evaluating the safety of the shopping center Punkt in Västerås, Sweden. The risk assessment is an assignment in the course Brandteknisk Riskvärdering given at Lunds Tekniska Högskola, Lunds University, Sweden. Punkt is a shopping center on floor 3 and 3.5 of a 9-story building. LÄS MER

 2. 2. Studies on the application of gas cooling as used by firefighters

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jan Bonnier; [2017]
  Nyckelord :Gas cooling; Firefighting; Fire Service; 3D-technique; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Gas cooling is a technique used by firefighters to create a safer work environment inside a compartment fire. By spraying water into the smoke layer, the smoke layer temperature will decrease significantly. Next to the lower temperature, the flammability of the smoke layer will also decrease. LÄS MER

 3. 3. Thermal Exposure Caused by the Smoke Gas Layer in Pre-flashover Fires : A Two-zone Model Approach

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Lucas Andersson; [2016]
  Nyckelord :Thermal exposure; smoke gas layer; two-zone model;

  Sammanfattning : A pre-flashover fire is very different from a post-flashover fire. The main difference is that in a pre-flashover fire the gas temperature and the radiation temperature differ. One thing that makes it a lot different is that the thermal exposure induced by a pre-flashover fire is largely affected by the smoke gas layer. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering av Söderhallarna

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Axel Engstrand; Alexander Linnér; Fredrik Nilsson; Simon Älgne; [2012]
  Nyckelord :brandteknisk riskvärdering; utrymning; Söderhallarna; saluhall; FDS; CFAST; Simulex; @risk; kritiska förhållanden; brandscenarier; brandgaslager; simulering brand; personsäkerhet; beslut- och reaktionstid; varseblivningstid; förflyttningstid; systematiskt brandskyddsarbete; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is an evaluation of evacuation safety, during fire, in Söderhallarna, Stockholm. Söderhallarna is a combined market hall with regular stores, restaurants and offices. A lot of people visit Söderhallarna daily, especially during the greater holidays, such as Christmas and Easter. LÄS MER