Sökning: "sms språket"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden sms språket.

 1. 1. ”Vi skriver mycket i alla ämnen” En intervjustudie om elevers upplevelser av skrivning och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Janson; Maria Lange; [2016-02-22]
  Nyckelord :Skrivning; skrivprocessen; respons; bedömning; fri skrivning;

  Sammanfattning : Syfte: I denna studie undersöker vi vilka upplevelser elever har av skrivning och skrivundervisning i skolan, men även på fritiden. Vi tar reda på vilken funktion och betydelse skrivning har för eleverna och vad de använder skrivning till i skolan och på fritiden. LÄS MER

 2. 2. Multietniskt ungdomsspråk - En studie av ungdomsspråk i en gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Michella Chamun; [2015-06-30]
  Nyckelord :Etnicitet; identitet; multietniskt ungdomsspråk; könsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka användandet av multietniskt ungdomsspråk och se på vilket sätt detskiljer sig från svenska som är normerande i skolan.Genomförandet har skett genom kvalitativ metod i form av observationsstudier samt intervjuer med lärare ochelever på en högstadieskola i Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Skriftlig korrekthet i skolan : En undersökning av lärares och elevers syn på skriftlig korrekthet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Djeric; Lina Wretling; [2015]
  Nyckelord :skriftspråk; respons; skrivutveckling; skriftlig korrekthet; skriftspråklig förenkling; dator; Internet; SMS;

  Sammanfattning : Undersökningen är fokuserad på vilken relation lärare och elever har till skriftspråket. Vi har undersökt hur medvetna lärare och elever är gällande skriftlig korrekthet. Vi har även undersökt hur sociala medier och mobiltelefoner påverkar språket. LÄS MER

 4. 4. Jag ba what? : funktioner hos diskursmarkören ba i det informella skriftspråket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Frej Rydén; [2015]
  Nyckelord :Diskursmarkör; ba; talspråk; informellt skriftspråk; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ba är en vida använd polyfunktionell diskursmarkör som genomsyrat det vardagliga språket sedan lång tid tillbaka. Ordet härstammar från adverbet bara och har efter många år av grammatikalisering utvecklat ett flertal betydelser och funktioner. LÄS MER

 5. 5. Vad försöker du säga? En studie om tolkningsutrymmet Emojis ger i SMS-kommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Emma Lundberg; Emma Lotzke; Celina Blanche; [2015]
  Nyckelord :strategic communication; signs; icon; semiotics; code-community; digital naturals; digital natives; generation; age-group; intrepretation; risks; media-use; Emojis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att beskriva känslor med hjälp av text är ett av basbehoven som finns hos varje individ. Våra föräldrar har uttryckt dem i brev och dagböcker vilket till följd av Internets framfart har utvecklats till email, chatt och SMS. LÄS MER