Sökning: "smugglare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet smugglare.

 1. 1. Kuriren. En systematisk litteraturstudie om varför kurirer smugglar narkotika

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikaela Broddene; [2018]
  Nyckelord :Kurir; Narkotikasmuggling; Narkotikabrottslighet; Orsaker; Smugglare;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie var syftet att undersöka varför kurirer smugglar narkotika och att analysera och sammanställa forskning om ämnet. Det har länge pågått ett krig mot narkotikan genom att olika typer av insatser har satts in runt om i världen i försök att få stopp på narkotikahandeln. LÄS MER

 2. 2. Den farliga vägen till Europa : En kvalitativ intervjustudie om fem syriska flyktingar och deras flykt till Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sofie Ekberg; Maria Habib Davidsson; [2016]
  Nyckelord :Migration; flyktingar; smugglare; EU; migrationspolitik; Syrien;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa enskilda flyktingars upplevelser av flykt från Syrien till Sverige. Det studien intresserat sig för är det stöd respektive hinder som informanterna upplevt under sin resa genom Europa och hur EU:s migrationspolitik avspeglas i flyktingens berättelse. LÄS MER

 3. 3. Ensamkommande barn : En studie om möjligheter och svårigheter personal ser i arbetet med ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Louise Hedberg; Maria Bergström; [2014]
  Nyckelord :ensamkommande barn; asylsökande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter personalen ser i arbetet med ensamkommande barn. Studien använder en kvalitativ metod med hermeneutisk inriktning. LÄS MER

 4. 4. EU: s tredje pelare - harmonisering av straffrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Tell; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera EU: s arbete med att harmonisera medlemsstaternas strafflagstiftning. Vilka för- och nackdelar finns det med detta arbete? Vilken straffrättslig modell har man följt? Hur har det påverkat den svenska rätten? Den svenska straffrätten följer huvudsakligen den defensiva modellen. LÄS MER