Sökning: "smuggling"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet smuggling.

 1. 1. Narkotikasmuggling och narkotikabrott - när bör konsumtion ske?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Lishajko; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att brottet narkotikasmuggling ska anses fullbordat måste en gärningsperson passera någon av landets tullkontroller utan att anmäla sin medhavda narkotika. Vid en fullbordad narkotikasmuggling kan sägas att gäringspersonen även per automatik begår narkotikabrott, åtminstone i form av innehav, då denne har narkotikan i sin besittning på svenskt territorium. LÄS MER

 2. 2. Motiven bakom Malta-deklarationen : En motivanalys av EU:s Maltadeklarationen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Juliette Johansson; [2019]
  Nyckelord :Malta-deklarationen. Libyen. Europeiska unionen. Flyktingkrisen;

  Sammanfattning : Denna studie avser att förklara EU:s motiveringar till att utöka samarbetet med Libyen i och med Malta deklarationen. Det var under ett toppmöte den 3 februari 2017 som deklarationen skapades av medlemsstaternas stats – och regeringschefer. I denna deklarationen fastställer EU att samarbetet med Libyen för flyktingfrågan ska utökas. LÄS MER

 3. 3. Prohibition till varje pris? - En analys av den svenska kontrollen av nätdroger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikastrafflagen reglerar tillsammans med andra relevanta lagar, exempelvis smugglingslagen, den straffrättsliga kontrollen av narkotika. NSL har sedan införandet 1968 genomgått ändringar, samtliga i straffskärpande riktning. LÄS MER

 4. 4. Soi Dog Foundation’s social marketing- and communication strategies : Which social marketing strategies and multimodal tools SDF has used throughout the decade

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Shannelle Sahlin; [2019]
  Nyckelord :social marketing; communication strategies; multimodal analysis; NGO; NPO;

  Sammanfattning : During the past decade, there has been a growing disgust in Thailand with opposition to eating dogs in Asia and activists have unitedly with organizations encouraged the Thai government to adopt stricter animal rights laws in order to prevent the illegal dog meat trade. One of these organizations is the Thai animal welfare organization Soi Dog Foundation (SDF), that has also contributed with a controlled dog population on the Thai island Phuket and officially made it the first rabies free province in Thailand. LÄS MER

 5. 5. A STATE IN THE STATE : THE ROLE OF TRANSNATIONAL AGENTS IN THE DESTATALIZATION PROCESS: THE CASE OF MALI

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Afrikanska studier

  Författare :Valentina Sordi; [2019]
  Nyckelord :De-statalization; Trans-national agents; Neo-Westphalinesim; Intermestic Reality; Mali; Northern Mali; Sahel; Jihadist Groups; AQIM; Tuareg; Smuggling;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the current Malian situation, that observed a severe penetration of jihadist groups (transnational agents), and attempts to understand this phenomenon in accordance with a theoretical framework that accounts for the crisis of the concept of Westphalian state in contemporary international panorama. The analysis is structured on two levels, investigating the structural issues and the political and social mutations, both on the regional and on the state dimension. LÄS MER