Sökning: "smuggling"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet smuggling.

 1. 1. ROUTINES AND SOCIAL PRACTICE: A qualitative thesis about the relationship between societal actors and Unaccompanied Minor Asylum Seekers in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Fanny Lundgren; [2018-03-14]
  Nyckelord :UMAS; Unaccompanied minors; Convention of the Rights of the Child; Mental Health; Critical Discourse; Analysis; Fairclough s three-dimensional model; Social Services; Migration Office; Police; Human Rights;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to: (1) Investigate if Sweden fails to fulfil the obligations as stated in article 3, 6, 22, 33 – 37 of the CRC (1989) concerning their treatment of UMAS in Sweden; (2) Investigate the perspective on UMAS as presented in the routines of relevant actors; (3) Investigate if there is an underlying discourse which affects the relevant actors; (4) Investigate how Maslows hierarchy of needs can explain that deviations and poor mental health in UMAS is a consequence of flaws within the system.Fairclough’s three-dimensional model was used to investigate if there was any underlying discourse which affected the societal actors and what perspective the relevant societal actors regarding UMAS. LÄS MER

 2. 2. Bakom Rökridån - Omfattningen och samhällskonsekvenserna av den illegala tobaksmarknaden i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cecilia Zarins; Erika R. Nykjaer; [2018]
  Nyckelord :Ekobrott; Malmö; Organiserad brottslighet; Smuggling; Skattebrott; Tobak;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på uppdrag av Polisen i Malmö och syftar till att få en ökad förståelse för tobakens roll i den lokala organiserade brottsligheten. Med denna djupare insikt i den lokala problembilden finns även förhoppningen att kunna utveckla relevanta brottspreventiva åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Kuriren. En systematisk litteraturstudie om varför kurirer smugglar narkotika.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikaela Broddene; [2018]
  Nyckelord :Kurir; Narkotikasmuggling; Narkotikabrottslighet; Orsaker; Smugglare;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie var syftet att undersöka varför kurirer smugglar narkotika och att analysera och sammanställa forskning om ämnet. Det har länge pågått ett krig mot narkotikan genom att olika typer av insatser har satts in runt om i världen i försök att få stopp på narkotikahandeln. LÄS MER

 4. 4. (O)laglig handel med hotade djur och växter – en analys av den straffrättsliga regleringen avseende handel med produkter av hotade djur- och växtarter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Elmér; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; CITES; artskyddsbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hotet mot den biologiska mångfalden är omfattande. En bidragande orsak är handeln med hotade djur och växter. Mot bakgrund av en ökad internationell illegal handel har CITES-konventionen utarbetats. Inom EU gäller CITES-förordningen. LÄS MER

 5. 5. From Europe, to the Agbogbloshie Scrapyard

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Strand Simon; [2018]
  Nyckelord :WEEE; e-waste; trade regulation; EU; Ghana;

  Sammanfattning : The challenge of sound e-waste treatment is something that is a global concern when relating to good business practices, safe working conditions, information security and environment. This research applies a holistic view of the illegal trade of e-waste from Europe to Ghana by aiming to highlight some of its drivers. LÄS MER