Sökning: "smycket"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet smycket.

 1. 1. Smycket av ett biologiskt kulturarv eller en utdöende epok? : en återinventering av hamlade träd i nordöstra Skåne 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Morgan Hillethan; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; hamlade träd; löväng; nyhamling; inventering; naturreservat; kulturreservat; biologiskt kulturarv;

  Sammanfattning : Forskning och studier om hamlade träd och lövängar har varit något begränsad p.g.a. att de spår som syns i våra marker endast hyser ett fåtal rester. LÄS MER

 2. 2. HOPE+FAITH

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Sara Andersson; [2016-08-26]
  Nyckelord :konsthantverk; smyckekonst;

  Sammanfattning : Det här är en utforskning av möten mellan mjukt och hårt, mjuk textil och hård metall. Textilen fungerar som en förlängning av mig, som min metaforiska kropp. Den styva metallen är smycket vilket refererar till vigselringen. LÄS MER

 3. 3. Improving Usability and Efficiency in Warehouse operation, using Smart Glasses

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jonas Svensson; Jakob Thomasson; [2016]
  Nyckelord :Smart glasses; Usability; User-centered design; Warehousing; Voice control; Wearables; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under senare år har flertalet intressanta personburna produkter, som härstammar ifrån smartphoneteknologin, blivit introducerade på marknaden. En av dessa teknologier som det vuxit ett stort intresse för, men ännu inte fått något kommersiellt genombrott, är smarta glasögon. LÄS MER

 4. 4. Äkta guld betyder äkta känslor : Fem smyckekonstnärers tankar om smycket som kommunikatör

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Sofie Larsson; [2012]
  Nyckelord :Smycken; Smyckekonst; Smyckekonstnär; Kommunikation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om smycket som kommunikatör. Dels vad ett smycke berättar om sin bärare men även på vilket sätt fem yrkesverksamma smyckekonstnärer/konsthantverkare förhåller sig till sina smycken som kommunikatörer. LÄS MER

 5. 5. ADHD-Design : En undersökning av bilder om, för och av ADHD

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Pernilla Enblom; [2012]
  Nyckelord :ADHD-pedagogik; designpedagogik; diskurs; smyckesdesign; NPF;

  Sammanfattning : Undersökningen baseras på frågorna, ”Hur kan pedagogik avsedd för människor med diagnosen ADHD se ut idag?” och ”Hur kan en undervisningsmetod som är utvecklad genom ett designpedagogiskt perspektiv och avsedd för människor med diagnosen ADHD se ut?”Syftet är att ur ett designpedagogiskt perspektiv undersöka hur pedagogiska metoder för människor med ADHD diagnos ser ut samt att analysera dessa utifrån en diskursanalysinspirerad metod. Undersökningen använder begreppet ADHD- pedagogik som samlingsbenämning för pedagogik avsedd för människor med diagnosen ADHD. LÄS MER