Sökning: "snöhantering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet snöhantering.

 1. 1. Är vi fast i snöspåret eller rör vi oss framåt? : En studie av Stockholms stads trafikkontor, Trafikverket och Stockholms länsstyrelses lärandeprocess efter snöhanteringen 5 december 2012 och 8–9 november 2016.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emine Korkmaz; [2019]
  Nyckelord :krishantering; snöhantering; lärandeprocess; kollektivt lärande; samverkan; snö; Stockholms stad; Trafikverket; Stockholms länsstyrelse; Samverkan Stockholmsregionen;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to use Birkland’s (2009) theory about crisis induced learning to see how the collective learning process has worked for the three actors Stockolms Stads Trafikkontor, Trafikverket and Stockholms länsstyrelse after the two large cases of snow falls 2012 and 2016. I found that there was a need for this study as there are very few studies done that focus on how collective learning works in collaborating organisations despite of the fact that it is an important factor for a strong crisis management capability. LÄS MER

 2. 2. Miljöförutsättningar vid anläggande av snödeponi : Utvärdering av potentiella platser för ny snödeponi i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :snödeponi; snöhantering; snöupplag;

  Sammanfattning : In wintertime, a large amount of snow falls on roads, streets and parking lots in Gävle. Snow from urban areas may contain pollutants from sources such as atmospheric contamination, traffic emission and de-icing chemicals. These pollutants accumulate in the snow during the winter and are released when the snow melts in the spring and summer. LÄS MER