Sökning: "snösimulering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet snösimulering.

 1. 1. Real-time Snow Simulator using Iterative-relaxation and Boundary Handling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adrian Nordin; Simon Nylén; [2021]
  Nyckelord :Snow; Real-time Simulation; Iterative Method; Two-way Coupling; Computer Graphics;

  Sammanfattning : Background Physics-based snow simulation in real time is an unexplored area, the reason being the difficulty introduced by the multitude of factors that affect the snow behaviour, such as cohesion, thermodynamics, and compression. Simulating snow in real time when considering these factors can become computationally demanding. LÄS MER

 2. 2. Bildfrekvens i simulering av heuristiskt snötäcke på berg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :John Klingh Ramsin; [2021]
  Nyckelord :Compute shader; snösimulering; bildfrekvens; berg; heuristiskt snötäcke;

  Sammanfattning : Snö påverkas av en stor mängd aspekter i verkligheten, och verklighetstrogen simulering av snö är resurskrävande. För att förbättra resursåtgången i applikationer simuleras snö på olika sätt beroende på det önskade resultatet. LÄS MER

 3. 3. Real-time snow simulation with compression and thermodynamics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Ali Hassan; Christian Markowicz; [2017]
  Nyckelord :Real-time Simulation; Snow; Discrete Element Method; Computer Graphics; Realtidssimulering; Snö; Diskreta Element-metoden; Datorgrafik;

  Sammanfattning : Background: Snow simulation can be used to increase the visual experience in applications such as games. Previously, snow has been simulated in real-time through two-dimensional grid based methods, which limits itself in the aspect of dynamic interactions. LÄS MER