Sökning: "snabb beräkning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden snabb beräkning.

 1. 1. Modified train wheel wear calculation for fast calculation

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Shaoyao Chen; [2021]
  Nyckelord :Precise contact point detection; Material Flexibility; Multiple contact points detection; Winkler theory; wear calculation; fast calculation; Exakt detektion av kontaktpunkter; materialflexibilitet; detektering av flera kontaktpunkter; Winkler-teori; förslitningsberäkning; snabb beräkning;

  Sammanfattning : In this thesis, a modified wear calculation method is developed to calculate the train wheel wear, which can give less precise but faster results compared to the classic wear calculation method. This modified method is developed based on the classic wear calculation method developed by Jendel, which uses Hertz theory and Kalker’s simplified theory to calculate the contact variables and uses Achard theory to calculate the wear volume in an iterative manner. LÄS MER

 2. 2. Vertikal förskjutning i höga byggnader med träregelstomme : Vertikal förskjutning i lägenhetsskiljande vägg orsakad av momentan belastning och krypning i hammarband samt uttorkning i träregelstomme.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Markus Andersson; Martin Berg; [2021]
  Nyckelord :vertikal förskjutning; träbyggnader; höga hus;

  Sammanfattning : I Europa har det under de senaste 20 åren skett en snabb utveckling av byggkonstruktioner i trä. Detta till följd av implementeringen av den Europeiska unionens byggproduktdirektiv in i medlemsländernas egen bygglagstiftning. Byggproduktdirektivet har på senare tid ersatts med byggproduktförordningen, Construction Products Regulation, CPR. LÄS MER

 3. 3. Optimization of the Gamma Knife Treatment Room Design

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Nelly Nygren; [2021]
  Nyckelord :Gamma Knife; Treatment Room; Radiation Shielding; Dose Calculation; Computation; Monte Carlo; Simulation; Phase Space; Optimization; Gamma Knife; Behandlingsrum; Strålskydd; Stråldosberäkning; Beräkning; Monte Carlo; Simulering; Fasrum; Optimering;

  Sammanfattning : Radiation shielding is a central part of the design of treatment rooms for radiation therapy systems. The dose levels that medical staff and members of the public can be exposed to outside the treatment rooms are regulated by authorities and influence the required wall thicknesses and possible locations for the systems. LÄS MER

 4. 4. Convergence Properties for Different Null Space Bases When Solving the Initial Margin Optimization Problem Using CMA-ES

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jacob Barnholdt; Filip Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Financial mathematics; CMA-ES; Optimization; Initial Margin; Null space representations; Finansiell matematik; CMA-ES; Optimering; Initial Margin; Nollrumsrepresentationer;

  Sammanfattning : This thesis evaluates how the evolutionary algorithm CMA-ES (Covariance Matrix Adaption Evolution Strategy) can be used for optimizing the total initial margin for a network of banks trading bilateral OTC derivatives. The algorithm is a stochastic method for optimization of non-linear and, but not limited to, non-convex functions. LÄS MER

 5. 5. "Det här är lätt, jag är bara inte så snabb" : En studie av två interventionsprogram för att öka elevers i årskus 7 beräkningsflyt vid huvudräkning av grundläggande additioner och subtraktioner inom talområdet 0 - 20

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Joakim Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Intervention; Response to Intervention Tier 2; beräkningsflyt; grundläggande taluppfattning; digitala lärresurser; explicit undervisning.;

  Sammanfattning : För att elever i matematiksvårigheter ska utvecklas i sin matematik behöver i de flesta fall den grundläggande taluppfattningen utvecklas. En viktig del i grundläggande taluppfattning är att ha flyt i beräkningar av de grundläggande additions-och subtraktionskombinationerna. LÄS MER