Sökning: "snabb beräkning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden snabb beräkning.

 1. 1. Modified train wheel wear calculation for fast calculation

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Shaoyao Chen; [2021]
  Nyckelord :Precise contact point detection; Material Flexibility; Multiple contact points detection; Winkler theory; wear calculation; fast calculation; Exakt detektion av kontaktpunkter; materialflexibilitet; detektering av flera kontaktpunkter; Winkler-teori; förslitningsberäkning; snabb beräkning;

  Sammanfattning : In this thesis, a modified wear calculation method is developed to calculate the train wheel wear, which can give less precise but faster results compared to the classic wear calculation method. This modified method is developed based on the classic wear calculation method developed by Jendel, which uses Hertz theory and Kalker’s simplified theory to calculate the contact variables and uses Achard theory to calculate the wear volume in an iterative manner. LÄS MER

 2. 2. Convergence Properties for Different Null Space Bases When Solving the Initial Margin Optimization Problem Using CMA-ES

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jacob Barnholdt; Filip Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Financial mathematics; CMA-ES; Optimization; Initial Margin; Null space representations; Finansiell matematik; CMA-ES; Optimering; Initial Margin; Nollrumsrepresentationer;

  Sammanfattning : This thesis evaluates how the evolutionary algorithm CMA-ES (Covariance Matrix Adaption Evolution Strategy) can be used for optimizing the total initial margin for a network of banks trading bilateral OTC derivatives. The algorithm is a stochastic method for optimization of non-linear and, but not limited to, non-convex functions. LÄS MER

 3. 3. "Det här är lätt, jag är bara inte så snabb" : En studie av två interventionsprogram för att öka elevers i årskus 7 beräkningsflyt vid huvudräkning av grundläggande additioner och subtraktioner inom talområdet 0 - 20

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Joakim Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Intervention; Response to Intervention Tier 2; beräkningsflyt; grundläggande taluppfattning; digitala lärresurser; explicit undervisning.;

  Sammanfattning : För att elever i matematiksvårigheter ska utvecklas i sin matematik behöver i de flesta fall den grundläggande taluppfattningen utvecklas. En viktig del i grundläggande taluppfattning är att ha flyt i beräkningar av de grundläggande additions-och subtraktionskombinationerna. LÄS MER

 4. 4. Intressekonflikter vid renovering av hyreshus - En studie av den mindre fastighetsägaren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Johansson; Robin Krondahl Färm; [2019-02-01]
  Nyckelord :Lönsamhet; Bostadsmarknaden; Hyresmarknaden; NPV; Hållbarhet; intressekonflikt;

  Sammanfattning : I följande uppsats genomförs en kalkyl av ett renoveringsprojekt som givits till oss av en(enligt våra mått) mindre fastighetsägare. Studien behandlar de intressekonflikter som enrenovering kan innebära. LÄS MER

 5. 5. FEASIBILITY ANALYSIS OF THE DRIVE TRAIN ELECTRIFICATION FOR A RESCUE BOAT

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Claudia Andruetto; [2019]
  Nyckelord :electric boat; rescue sector; boating; drive train modelling; water jet; fuel cells; batteries; hybrid electric storage; sustainability; CO2 emissions; life cycle assessment;

  Sammanfattning : Progressing constraints on green house gas emissions lead to a sustainability trend,which greatly a↵ects the transport sector. Nowadays, companies show increasing interest indeveloping sustainable solutions. LÄS MER