Sökning: "snabba cash jens lapidus"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden snabba cash jens lapidus.

 1. 1. LA TRADUCCIÓN DEL SUECO AL ESPAÑOL DE EXPRESIONES DE LENGUAJE COLOQUIAL. Un análisis de la novela Snabba cash de Jens Lapidus y su traducción Dinero fácil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Forsberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :spanska; översättning; översättningsstrategier; slang; informellt språk; traducción; estrategias de traducción; jerga; lenguaje informal; español;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats avser vi att göra en kvalitativ studie på hur informellt språk i form av slangord och uttryck översatts från svenska till spanska i romanen Snabba cash skriven av Jens Lapidus 2006. Boken översattes till spanska 2009 och fick då titeln Dinero fácil. LÄS MER

 2. 2. COMMENT ECHANGER « SNABBA CASH » EN ARGENT FACILE? Une étude sur la traduction des mots argotiques d’un roman polar suédois et les stratégies de traduction utilisées

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Knöös; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; sociolekt; översättning; subkultur; Tegelberg; Pedersen;

  Sammanfattning : Med denna uppsats avses att studera vilka strategier en översättare använder vid överföring av ord och uttryck som betecknas som slang och sociolekt. Dessa ord och uttryck utgår ifrån en subkultur, de utgör en avvikelse från källspråkets standardspråk och de utgör därför en extra stor utmaning för översättaren. LÄS MER

 3. 3. "Un análisis lingüístico-contrastivo de Dinero fácil, traducción al español de la novela sueca Snabba cash, de Jens Lapidus"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Evelina Andersson; [2010]
  Nyckelord :análisis lingüístico-contrastivo; traducción al español; lengua meta; lengua fuente;

  Sammanfattning :   Andersson, Evelina. 2010. "Un análisis lingüístico-contrastivo de Dinero fácil, traducción al español de la novela sueca Snabba cash, de Jens Lapidus"; 43 sidor, Spanska / Uppsats C13, 15 hp/ECTS, språkvetenskaplig inriktning. Skövde: Högskolan i Skövde. LÄS MER

 4. 4. Kriminalitet sätter mannen på prov : En studie av identitetsskapande i romanen Snabba Cash.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Emma Rastbäck; [2008]
  Nyckelord :identitet; maskulinitet; modernitet; liberalism; litteratursociologi; jens lapidus;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to examine how representations of identity construction are performed through the characters in the novel Snabba Cash by author Jens Lapidus. I examine what means the characters are using, and how the identity construction processes are related to the idea of modern society. LÄS MER