Sökning: "snabba cash"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden snabba cash.

 1. 1. LA TRADUCCIÓN DEL SUECO AL ESPAÑOL DE EXPRESIONES DE LENGUAJE COLOQUIAL. Un análisis de la novela Snabba cash de Jens Lapidus y su traducción Dinero fácil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Forsberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :spanska; översättning; översättningsstrategier; slang; informellt språk; traducción; estrategias de traducción; jerga; lenguaje informal; español;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats avser vi att göra en kvalitativ studie på hur informellt språk i form av slangord och uttryck översatts från svenska till spanska i romanen Snabba cash skriven av Jens Lapidus 2006. Boken översattes till spanska 2009 och fick då titeln Dinero fácil. LÄS MER

 2. 2. Physical or Digital Payments : Towards a Dominant Design?

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :ALEXANDER ANDERSSON; KARL ESSUNGER; [2018]
  Nyckelord :Digital payments; Physical payments; Cashless society; Retail payments; Cash usage; Card usage; Dominant design; Technological discontinuity; Technology cycle; Network externalities; Two-sided platforms; Two-sided markets; Digitala betalningar; Fysiska betalningar; Kontantanvändning; Massbetalningar; Kortanvändning; Dominant design; Teknologiska diskontinuiteter; Nätverksexternaliteter; Teknologicykel; Tvåsidiga marknader; Tvåsidiga plattformar;

  Sammanfattning : Rapid digitalisation development has been stampeding widely across today’s societies, and not least in the payment industry. Though, the digitalisation in the payment industry has been very deviating, even between similar well-developed countries, and while there are positive and negative effects with both digital- and physical payment means, there is little knowledge that highlights the influencing factors and accompanied problems. LÄS MER

 3. 3. COMMENT ECHANGER « SNABBA CASH » EN ARGENT FACILE? Une étude sur la traduction des mots argotiques d’un roman polar suédois et les stratégies de traduction utilisées

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Knöös; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; sociolekt; översättning; subkultur; Tegelberg; Pedersen;

  Sammanfattning : Med denna uppsats avses att studera vilka strategier en översättare använder vid överföring av ord och uttryck som betecknas som slang och sociolekt. Dessa ord och uttryck utgår ifrån en subkultur, de utgör en avvikelse från källspråkets standardspråk och de utgör därför en extra stor utmaning för översättaren. LÄS MER

 4. 4. Snabblån : En genväg till snabba cash eller en enkelbiljett till skuldsättning?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Karlsson; Emma Gillberg; [2017]
  Nyckelord :snabblån;

  Sammanfattning : Den snabba utvecklingen på Sveriges kreditmarknad har under årens lopp frambringat nya kreditformer varav snabblån är en av dem. Antalet aktörer inom snabblånebranschen ökar kontinuerligt och lånen erbjuds till höga räntor. Vid en jämförelse av räntor för olika lån och kreditgivare blev ränteskillnaden tydlig dem emellan. LÄS MER

 5. 5. Växtnäringseffekter av vintermellangrödor i no-tillsystem

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Andreas Campbell; Sissela Campbell; [2017]
  Nyckelord :no-till; vintermellangröda; mellangrödemix; bördighet; jordförbättring; mullhalt; kol; direktsådd; markbiologi;

  Sammanfattning : Sedan vi tagit över en gård i Kullabygden, nordvästra Skåne, har vi letat efter olika sätt att öka lönsamheten. Marken har, sedan svinproduktionen försvann för 10 år sedan, brukats för växtodling utan tillförsel av organisk gödsel. LÄS MER