Sökning: "snabba demokratin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden snabba demokratin.

 1. 1. IT och demokratin - En fallstudie av e-demokrati i Lunds kommun

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Bengtsson; Kajsa Stolt; [2015]
  Nyckelord :E-demokrati; Demokrati; idealtypsanalys; informationsteknologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de e-demokratiska redskap som används av Lunds kommun och vilken demokratisyn de ger uttryck för. Syftet med uppsatsen har varit att försöka belysa e-demokratins roll i samhället. LÄS MER

 2. 2. Maktutövning vid förhandlingar inom samhällsplanering : Fallet 2013 års Stockholmsförhandling med fokus på Nacka

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Gustaf Davidsson; [2014]
  Nyckelord :makt; 2013 års Stockholmsförhandling; samhällsplanering; infrastruktur; stadsutveckling; tunnelbana; Nacka kommun; Stockholm läns landsting;

  Sammanfattning : Den snabba befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen orsakar stora problem i form av bland annat bostadsbrist och trängsel i transportsystemet. Nacka kommun är en av de kommuner i Stockholms län som växer snabbast varvid man planerar en omfattande förtätning i en del av kommunen, men för att detta ska vara möjligt krävs utbyggd kollektivtrafik. LÄS MER

 3. 3. Samhällskonsekvenser av bristande IT-säkerhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Jan-Ola Stenberg; Erko Mujanovic; Frank Stehn; [2012]
  Nyckelord :IT-säkerhet; Samhälle; Riskanalys; Hacking;

  Sammanfattning : Antalet företag, organisationer och instanser vars IT-system utsätts för attacker ökar. Något som märks trots att det försöker mörkläggas inom många organisationer. LÄS MER

 4. 4. E-demokratin är död - länge leve e-demokratin!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Sivervik; [2009]
  Nyckelord :e-demokrati; deltagardemokrati; stark demokrati.; digital demokrati; kommunal demokrati; E-gov; demokratimodeller; valdemokrati; samtalsdemokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien tar sin början i hur e-demokratin – en demokrati byggd på informationstekniska verktyg – sägs vara död och försvunnen i Sveriges kommuner. Ända sedan denna digitala demokrati i mitten av nittiotalet anammades som den kommande räddningen för en förmodat krisande demokrati, har dess förespråkare kommit att eftersöka den med ljus och lykta. LÄS MER