Sökning: "snabbcykelstråk"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet snabbcykelstråk.

 1. 1. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Sammanfattning : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. LÄS MER

 2. 2. Design för snabbcykelvägar : Ett designkoncept för snabbcykelvägar i Stockholmsregionen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emma Gradin; [2016]
  Nyckelord :Fast cycling routes; bicycle commute; design; likeable; continuity; safety and experience; snabbcykelstråk; cykelpendling; design; attraktivitet; kontinuitet; trygghet och upplevelse;

  Sammanfattning : From 2010 to 2014, regional and state organizations in the region of Stockholm have developed an EU-finnanced project named SATSA II - regional cykelstrategi (regional bicycling strategy). The strategy aims to increase the number of citizens commuting by bicycle in the region and develop a new intermunicipal infrastructure for fast bicycling. LÄS MER

 3. 3. Prioriterat snabbcykelstråk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Omar Chouman; Nikolai Polojärvi; [2015]
  Nyckelord :super cycle route; quick-cycle route; malmö; accessibility; traffic security; elevation; broadening; strada; cycle flow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In pursuit of a sustainable society, the bike possesses a central importance. It is important that the bike lanes meet the needs in terms of accessibility and safety. LÄS MER