Sökning: "snabbladdning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet snabbladdning.

 1. 1. APPLIKATION AV CYKELLADDNING OMBORD PÅ JÄRNVÄGSFORDON : Konceptutveckling av elcykelladdning ombord på Öresundståget Contessa X31 i samarbete med Bombardier Transportation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Nydestedt; Amanda Sylvan; [2020]
  Nyckelord :elcykel; snabbladdning; utsläpp; elmatning; järnvägsfordon;

  Sammanfattning : There is a great need to reduce the use of fossil-fueled road transport. In order to encourage the use of public transport, opportunities for the application of electrical charging stations for e-bikes aboard railway vehicles were analyzed. LÄS MER

 2. 2. Behovet av laddning för elbilstaxi och eldrivna transportbilar i Umeå : Ett framtidsscenario för laddeffektens lokalisering i tid och rum

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Magnusson Elin; [2020]
  Nyckelord :laddbehov; eltaxi; elbilstaxi; elbilsladdning; laddinfrastruktur; elbil; snabbladdning; elektrifiering;

  Sammanfattning : Omfattande elektrifiering av transportsektorn är en förutsättning för att klimatmålen ska kunna mötas. Elektrifieringen innebär en ökande efterfrågan på el. För elnätsbolagen är det intressant att veta hur stor effekt som kommer att krävas lokalt, samt när och var effekten ska tas ut från elnätet. LÄS MER

 3. 3. Electric Vehicles & Fuel Retailers : Challenges with the Provision of Fast Charging in Swedish Fuel Stations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gustav Thorsell; [2020]
  Nyckelord :Fuel retailing; fast charging provision; vehicle electrification; Drivmedelsbolag; snabbladdning; fordonselektrifiering;

  Sammanfattning : Battery-Electric Vehicles (BEVs) are gaining increasing momentum and their adoption is projected to continue at a rapid pace. In contrast to the predominate vehicle type, Internal-Combustion Engine Vehicles (ICEVs), the BEVs rely on electricity rather than conventional fuels for propulsion. LÄS MER

 4. 4. Ändhållplatsladdning av elbussar : En fallstudie av två stadsbusslinjer i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Joacim Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Elbussar; snabbladdning; pantograf; Vinnova; Spetskraft 2020;

  Sammanfattning : This thesis investigates the charging power and battery capacity needed for fast charging of fully electrical busses at end stations in Uppsala, Sweden. The operator, UL, wants to implement electrical busses by 2020 and a new depot for the city buses is being built with possibility to slow-charge the busses overnight. LÄS MER

 5. 5. Electric roads as future road transport : A study of Electric Road System (ERS) to facilitate sustainable road transport for passenger cars

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Rose-Marie Nashed; [2019]
  Nyckelord :Electric roads; ERS; road transport; conductive; charge; sustainability; infrastructure; passenger cars; social investment; CBA; electric vehicles; environment; automotive industry; implementation; decision-making;

  Sammanfattning : Sweden is a geographically large and sparsely populated country, with a need for road transport for individuals as well as for logistics. Domestic road transport largely contributes to air pollutions, where passenger cars account for the largest share. LÄS MER