Sökning: "snabbladdning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet snabbladdning.

 1. 1. Ändhållplatsladdning av elbussar : En fallstudie av två stadsbusslinjer i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Joacim Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Elbussar; snabbladdning; pantograf; Vinnova; Spetskraft 2020;

  Sammanfattning : This thesis investigates the charging power and battery capacity needed for fast charging of fully electrical busses at end stations in Uppsala, Sweden. The operator, UL, wants to implement electrical busses by 2020 and a new depot for the city buses is being built with possibility to slow-charge the busses overnight. LÄS MER

 2. 2. Electric roads as future road transport : A study of Electric Road System (ERS) to facilitate sustainable road transport for passenger cars

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Rose-Marie Nashed; [2019]
  Nyckelord :Electric roads; ERS; road transport; conductive; charge; sustainability; infrastructure; passenger cars; social investment; CBA; electric vehicles; environment; automotive industry; implementation; decision-making;

  Sammanfattning : Sweden is a geographically large and sparsely populated country, with a need for road transport for individuals as well as for logistics. Domestic road transport largely contributes to air pollutions, where passenger cars account for the largest share. LÄS MER

 3. 3. Batterielektriska lastbilar i Malmö stad - en fallstudie i citydistribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Freddy Larsson; [2019]
  Nyckelord :Batterielektrisk; lastbil; rutt; körschema; GPS; Öresund; Greater Copenhagen; Battery Electric Truck; route; Skåne; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt Trafikverkets siffror ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 0,5 % under 2018 samtidigt som de måste minska med 8 för att nå de uppsatta målen. Ökningen berodde främst på en ökad lastbilstrafik. Det krävs flera lösningar för att nå detta mål. LÄS MER

 4. 4. Laddinfrastruktur för elbilar vid stora trafikflöden och event : När uppstår problem och vilka är dess portabla lösningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Joacim Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Laddinfrastruktur; elbilsladdning; snabbladdning; portabel snabbladdning; batterilager för elbilsladdning; Biodriv Öst; Powercircle;

  Sammanfattning : The share of cars being powered by electricity is rising in Sweden. So far, this has seldom been causing queues at charging stations but if the rise continues as expected, it might potentially be a problem in the future. LÄS MER

 5. 5. Planering av laddstationer vid flerbostadshus

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jonas Alléus; Patrik Dalin; Sebastian Vass; [2018]
  Nyckelord :Laddningsstationer; elfordon;

  Sammanfattning : Försäljning av laddbara elfordon växer årligen vilket ger ett ökat behov av laddstationer på boendeparkeringar. Rapporten undersöker tekniska och ekonomiska förutsättningar för elbilsladdning på parkering till flerbostadshus åt Stenungsundshem. LÄS MER