Sökning: "snow"

Visar resultat 1 - 5 av 504 uppsatser innehållade ordet snow.

 1. 1. Ash distribution and cavities in Icelandic glaciers, a marker for snow accumulation and radar signal velocity change

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andrea Håkansson; [2020-01-15]
  Nyckelord :Iceland; GPR; CMP; Glacier; Vatnajökull; Háabunga; Langjökull;

  Sammanfattning : Glaciers in the geologically active Iceland has a high scientific as well as touristic value.In this thesis, the two largest glaciers on Iceland have been studied with GPR to find ifthe method is suitable to use in future glaciolocial studies where accumulation patternsand similar attributes are in focus in a world of deglaciation. LÄS MER

 2. 2. Optimisation of Run of River Production Forecasting Using Aiolos Forecast Studio

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Amer Al-Qes; [2020]
  Nyckelord :Run of river hydropower plants; power production forecasting; Aiolos forecast studio; model accuracy assessment analysis and power market.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hydropower is simply the largest source of renewable energy in the Nordic countries, where It compose around 90% of power production in Iceland, 70% in Norway, 40% in Sweden and 20% in Finland. Mountainous terrain and abundance in the surface water is a significant contributing factor in hydropower production. LÄS MER

 3. 3. ANALYS AV GBAS SOM LANDNINGSSYSTEM JÄMFÖRT MED ILS OCH DERAS EFFEKTER PÅ SMÅ FLYGPLATSER

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dlovan Yasin Ali Amin; [2020]
  Nyckelord :GBAS; ILS; LANDNING SYSTEM; CAT; SMÅ FYGPLATSER; ILS; CAT;

  Sammanfattning : Sammanfattning I varje flygfas av en kommersiell flygrutt krävs att navigations- och inflygningshjälpmedlen klarar högt ställda krav på noggrannhet, kontinuitet, tillgänglighet och integritet. Befintliga ILS-landningssystem klarar inte alla de kraven. LÄS MER

 4. 4. Foreland evolution of Blåisen, Norway, over the course of an ablation season

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Alexander Hamilton-Foyn; [2020]
  Nyckelord :Geomorphological Mapping; Structure from Motion; Glacial Landforms; Ice-Marginal Landforms; Landform Preservation; Hardangerjøkulen; Norway; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study presents a detailed investigation into the evolution of sedimentary landforms over an ablation season at Blåisen, an outlet of the Hardangerjøkulen Icecap, Norway. The two visits to Blåisen, one each side of the ablation season, allowed the preservation and evolution of the landforms to be studied. LÄS MER

 5. 5. Utformning och dimensionering av bannära avisning vid rullbana 3 på Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emilia Jonsson; Maria Wall; [2020]
  Nyckelord :Arlanda Airport; Swedavia; Avisning; Remote De-icing; Simulering; Arena; Logistik; Flygplatslogistik;

  Sammanfattning : Vid kallt väder behöver flygplan avisas innan start, för att säkerställa att kontamination i form av snö eller is inte förekommer på flygplanet. Syftet med avisning är att säkerställa flygplanets flygförmåga, då kontamination försämrar aerodynamiken. LÄS MER