Sökning: "snyder"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet snyder.

 1. 1. Determination of Proton Beam Waist Positions Using Beam Position Monitors

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/European Spallation Source ESS AB; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Gustav Gird Fahlström; [2022]
  Nyckelord :ESS; European Spallation Source; Proton beam; waist; BPM; Method; transverse; beam dynamics; beam physics; Lattice Error; Matrix formalism; Python; trajectory simulation; physics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this work, we examine a novel method for the determination of proton beam waist locations using beam position monitors. Based on the lattice of the final transport line section of the European Spallation Source linac, a simplified version of the beam line composed of quadrupole magnets and correctors is constructed in Python using a matrix formalism. LÄS MER

 2. 2. EU som säkerhetsaktör i Sahel : Hur unionens strategiska kultur formar dess agerande i regionen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Robin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Sahel; EU; strategic culture; Mali; conflict; Sahel; EU; strategisk kultur; Mali; konflikt;

  Sammanfattning : This Master thesis aims to study how the EU’s strategic culture shapes the EU as a security actor in the Sahel. A region stricken with poverty and conflict with no end in sight in which the EU and European states are deeply involved. LÄS MER

 3. 3. A Tension between the Early and Late Universe: Could Our Underdense Cosmic Neighbourhood Provide an Explanation?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Sveva Castello; [2021]
  Nyckelord :Cosmology; Hubble tension; local void;

  Sammanfattning : In recent years, the increasingly precise constraints on the value of the Hubble constant, H0, have highlighted a discrepancy between the results arising from early-time and late-time measurements. A potential solution to this so-called Hubble tension is the hypothesis that we reside in a cosmic void, i.e. LÄS MER

 4. 4. Spherically Symmetric Gravitational Collapse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Lucas Bring; [2021]
  Nyckelord :gravitational collapse; gravitation; general relativity; black hole; Schwarzschild coordinates; Gullstrand-Painleve coordinates; Friedmann-Robertson-Walker metric; finite-time collapse; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis presents a derivation of the equation of motion of particles in a dust star, as it undergoes collapse. This is done by finding exact solutions to the Einstein field equations. We follow the original work by Oppenheimer and Snyder, starting from the general spherically symmetric metric in comoving coordinates. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av olika konserveringsmedel genom belastningstest i ett flytande livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Elna Crona; Nathalie Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Microbiological challenge testing; food spoilage; hurdle technology; clean label; natural preservatives; chemical preservatives; Mikrobiologiskt belastningstest; matförskämning; hurdle teknik; ren etikett; naturliga konserveringsmedel; kemiska konserveringsmedel;

  Sammanfattning : Inledning En tredjedel av den mat som produceras i världen slängs (United Nations Development Programme [UNDP], 2020) och de livsmedelsförstörande mikroorganismerna är ett vanligt förekommande problem och en bidragande orsak till det globala matsvinnet (Snyder & Worobo, 2018). Livsmedelsindustrin använder därför olika hurdletekniker för att minimera risken för tillväxt av förskämningsorganismer (Snyder & Worobo, 2018). LÄS MER